www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

První sloučení vysokých škol v ČR právě probíhá

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) koncem ledna podepsala smlouvu o koupi 100% podílu Středočeského vysokoškolského institutu (SVI Kladno). Došlo tak k prvnímu kroku, který v budoucnu povede ke sloučení obou škol.

Akademické podvody

image008

Závažný vliv na dobré jméno vzdělávacího institutu. Pokles kvality znalostí a dovedností studenta, snížená efektivita vyučování i celého studia. Zvyšování kriminality, postihy, aféry. Co tyto jevy spojuje? Podvádění na akademické půdě.

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být na jeden den vysokoškolákem?

Chcete zažít nevšední den a nahlédnout do své vysokoškolské budoucnosti? Nyní máte jedinečnou příležitost. Vysoká škola managementu a podnikání NEWTON College rozjíždí expedici NEWTON 11.

Stipendium Georga Placzeka

Stipendium Georga Placzeka je učeno maturantům, kteří uvažují o studiu fyziky na vysoké škole. Cílem stipendijního programu je přispět k rozvoji mezioborového porozumění mezi ryze exaktními obory přírodních věd jako je fyziky a obory společenskovědními a humanitními. Uchazeč o stipendium by měl mít tedy nejen enormní zájem o obor fyziky, ale zároveň by měl být […]

Unicorn College – škola, která je všude s vámi

Unicorn_College_Logo

Unicorn College nabízí svým studentům vysoce kvalitní vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), ekonomie a managementu. Cílem vysoké školy je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno, a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti nabyté řešením školních projektů.