www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Název školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Adresa

Tolstého 16, 586 01 Jihlava

STUDYLINE

Název

STUDYLINE

Adresa

Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1

Návštěva prezidenta ČR na UJEP

Vaclav Klaus

Dne 19. 10. 2011 navštíví Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prezident Václav Klaus s chotí při svém třídenním pobytu v Ústeckém kraji.

Dvě hodiny, které jsou prezidentskému páru pro návštěvu na UJEP vyhrazeny, započnou v 10:10 h, kdy Václava a Livii Klausovi na univerzitě přivítají rektor prof. René Wokoun, ministr školství, mládeže a tělovýchovy […]

Štúdium (informácie v kocke)

barn

Štúdium na vysokej škole prebieha po semestroch, teda po polročných cykloch, ktoré sú ukončené skúškovým obdobím. Pravidlá pre štúdium na každej fakulte stanovuje študijný poriadok danej fakulty alebo vysokej školy. Pravdou je, že tieto pravidlá sa na jednotlivých fakultách čiastočne líšia, ale keďže kreditový systém je u nás povinný v základoch sa zhodujú. No, napr. zápočtový týždeň […]

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 19. ročník stipendijního programu pro studenty a studentky středních škol

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 19. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol na získání stipendia na roční studium na soukromých středních školách ve Velké Británii a v USA. Každoročně se výběrového řízení účastní kolem 120 studentů z celé České republiky, přes deset z nich nakonec stipendium získá. Dohromady již díky programu strávilo rok na […]