www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2013

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2013 je od 5. do 8.11.2013, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.

Liga opět ocení autory diplomek na téma lidských práv

diplomka.2013

Liga lidských práv vyhlásila třetí ročník soutěže Lidskoprávní. Každý student či absolvent, který napsal a obhájil závěrečnou práci zaměřenou na lidská práva, může své dílo přihlásit, být ohodnocen odborníky a získat zajímavé ceny.