www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

UJEP VÝZNAMNĚ BODUJE MEZI SVÝMI STUDENTY A ABSOLVENTY

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je ve své kategorii nejoblíbenější mezi studenty veřejných vysokých škol v České republice. Dokazují to výsledky soutěže Fakulta Roku 2013/2014.

Soutěž, kterou pořádá největší studentská síť v České republice, Česká studentská unie, dává studentům a absolventům veřejných a soukromých vysokých škol příležitost ohodnotit jejich fakultu a […]

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM - FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

MASARYKOVA UNIVERZITA - PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

AKADEMIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA