www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Bezpečnostní studia, vojenství, policie

Máte pro strach uděláno? Baví vás řešení konfliktů a starost o bezpečí druhých? Láká vás zodpovědná práce ve státním sektoru nebo v profesionálních zachráných složkách? Pokud ano, jsou tu pro vás připraveny obory jako Bezpečnostní a Strategická studia. Realizovat se rovněž můžete v profesionální armádě nebo u policie a bezpečnostních složkách.

Možnosti studia

Co se týče vysokoškolského studia výše uvedeného zaměření, můžeme si rozdělit obory na spíše teoriticky zaměřené jako např.: Bezpečnostní studia, Strategická studia a obory vyžadující od studenta praktický a fyzický výcvik (armáda, policie, složky integrovaného záchranného systému).

Bezpečnostní a strategická studia, jakožto vědecká disciplína, jsou v českém akademickém prostředí oborem velmi mladým. Potřeba tohoto oboru se zvýšila zejména po nechvalně známých teroristických útocích, které otřásly světem v posledních letech.

Obsah studia

Náplní oboru je seznámení studentů s historií a současností ozbrojených konfliktů, s dějinami strategického myšlení v kontextu současných a budoucích hrozeb. Studenti se ve svém snažení mohou zaměřit na otázky spojené s terorismem, zbrojní politikou, etnickými konflikty, informační válkou, extremismem, organizovaným zločinem atd. Tato témata jsou vkládána do kontextu národní i mezinárodní politiky. Obor se dá studovat v kombinaci s programem Mezinárodní vztahy, a to v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a v Praze na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit v bezpečnostních složkách (armáda, policie, zpravodajské služby apod.), zvláště pak na postech, kde je požadováno  vysokoškolské vzdělání, ve veřejných institucích, diplomacii, v nevládních organizacích nebo v mediích jako odborníci na bezpečnost.

Vojenství a policie

Další možností jsou vojenské a policejní školy. Tou největší je Univerzita obrany v Brně, která nahradila Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Poskytuje komplexní vzdělání v oblasti  vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Vzdělávání na Univerzitě obrany nemá za cíl připravit absolventy na výkon konkrétních funkcí u útvarů a zařízení AČR, ale poskytnout jim znalosti umožňující zvládnutí činností v určité oblasti řízení a velení.

O studiu

Přijetím na Vysokou vojenskou školu se student stává zároveň vojákem z povolání a podléhá zákonům o armádě ČR.  Po absolvování základního vojenského výcviku jsou uchazeči  přeloženi k Univerzitě obrany, zařazeni na systemizované místo  a jmenováni do příslušné hodnosti. Současně se na základě příslušné dohody zavazují ke službě v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia, u studia spojeného s výcvikem pilotů na dobu studia a po jeho ukončení na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia. Hodnost studenta se v průběhu odstudovaných let zvyšuje. V prvním ročníku se začíná na hodnosti svobodníka, a pokud student zdárně prospěje až do šestého ročníku, stává se z něj nadrotmistr, jehož kompetence a odpovědnosti se samozřejmě stupňují.

Výhodou tohoto studia je ubytování zdarma a strava za zvýhodněné ceny. Pokud by však bylo studium ukončeno předčasně, je povinností každého studenta  uhradit vojenské správě náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního poměru po jeho ukončení. Měsíční výměra je stanovena od 9.000 Kč.

Další možnosti

Pro milovníky sportu připravila katedra vojenské tělovýchovy při Karlově Univerzitě, obor s názvem Tělesná výchova a sport. Uplatnění absolventů je především v armádní službě. Po ukončení vojenské služby se mohou věnovat sportu a tělovýchově v rámci pedagogické praxe.

Policejní akademie

Pokud je vám vlastní heslo „pomáhat a chránit“, můžete své kroky směřovat na Policejní akademii, která sídlí v Praze. Policejní akademie ČR se člení na Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní.  Škola je otevřena nejen policistům a zaměstnanců ministerstva vnitra, ale i civilním uchazečům, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat na vysoké škole s bezpečnostně právní problematikou a zvládnou náročné přijímací řízení, které zahrnuje přehled obecných znalostí a otázky vztahující se ke studiu (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie) a  test ze znalostí cizího jazyka.

Bezpečnost, vojenství a policie

UniverzitaFakultaWebové stránky

Karlova univerzita Fakulta sociálních věd (bezpečnostní studia) www.fsv.cuni.cz
Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií (bezpečnostní studia) www.fss.muni.cz
Univerzita obrany Brno www.unob.cz
Policejní akademie ČR www.polac.cz
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave www.akademiapz.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>