www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Projektová výuka je budoucností vzdělávání. Průkopníkem v Česku je Unicorn College

Dlouhodobé výzkumy směřované na spokojenost vysokoškolských studentů se vzdělávacími osnovami ukazují, že za největší problém považují nedostatek praxe.  Nevidí souvislost mezi podávanými informacemi a jejich potenciálním využitím. S tímto trendem se dlouhodobě snaží bojovat koncept aplikované projektové výuky, který v Česku propaguje například Unicorn College.

UNICORN COLLEGE

VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY, EKONOMIKY A PRÁVA

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE - FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A ŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

NEWTON COLLEGE - VYSOKÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PSYCHOLOGIE - BRNO A PRAHA

MASARYKOVA UNIVERZITA - FAKULTA INFORMATIKY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI - PEDAGOGICKÁ FAKULTA