www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

UNICORN COLLEGE

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

MASARYKOVA UNIVERZITA - FAKULTA INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

Informatika

Zdroj obrázku: aminformatics.co.uk

Informatiku můžete jít studovat nejen přímo na fakulty informačních technologií, jako je na VUT, ČVUT nebo na Masarykově univerzitě. Možnost studovat informatiku nabízejí i ostatní fakulty např. ekonomické, přírodovědecké či elektrotechnické, které nabízejí možnost získat vzdělání v oblasti informatiky spojené s dalším oborem.