www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

UNIVERZITA PARDUBICE - FAKULTA RESTAUROVÁNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA - FAKULTA STAVEBNÍ

Stavebnictví a architektura

Zdroj obrázku: collegein.net

Zdroj obrázku: collegein.net

Studium stavebních fakult nabízí mnoho různých oborů. Ve stavebnictví se totiž uplatníte coby projektanti, architekti, geodeti, statici, stavbyvedoucí či bytoví designéři. Nemusíte se přitom věnovat jen samotným budovám, ale také například zahradní architektuře.

Před rozhodnutím se pro stavební obor byste měli první zvážit, zda máte nezbytné osobní předpoklady pro tyto profese. Musíte mít […]