www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘÍSPIVÁ K MODERNIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU BIOTECHNOLOGIE

logo_header_cz

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se jako partnerská organizace již druhým rokem podílí na pracích v rámci mezinárodního projektu TEMPUS „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium“.