www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

UJEP MÁ NOVOU FAKULTU

uzs

Od 1. 3. 2012 se naše univerzitní rodina rozrůstá o fakultu zdravotnických studií – dřívější ústav zdravotnických studií.