www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Připrav se na perspektivní práci v informačních technologiích a managementu

Blíží se doba, kdy více jak 7 miliard lidí a podniků a 35 miliard věcí bude používat internet. Každý, kdo tomu bude rozumět, ať z hlediska technologií nebo využití v byznyse, najde atraktivní uplatnění na trhu práce. A to je šance pro Vás!

UNICORN COLLEGE – NAUČÍME VÁS IT A MANAGEMENT

Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní, finančně dostupné a časově flexibilní bakalářské vzdělání v oblasti informačních technologií, ekonomie a managementu.  S naším vzděláním nebudete mít nikdy nouzi o dobře placenou práci.

Začíná 54. ročník Mezinárodní matematické olympiády

 

Nejlepší čeští středoškoláci bojují na Mezinárodní matematické olympiádě, která v Kolumbijské Santa Martě probíhá od 18. do 28. července. Naše družstvo řeší náročné úlohy v konkurenci šesti set talentovaných mladých matematiků. Držíme palce!

OTEVŘENÁ UNIVERZITA, OTEVŘENÁ VĚDA

logo_header_cz11

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem začala řešit další zajímavý projekt zaměřený na vzdělávání, popularizaci výsledků výzkumu a podnícení zájmu žáků a studentů základních a středních škol o vědu a její výsledky.

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘÍSPIVÁ K MODERNIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU BIOTECHNOLOGIE

logo_header_cz

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se jako partnerská organizace již druhým rokem podílí na pracích v rámci mezinárodního projektu TEMPUS „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium“.

UJEP MÁ NOVOU FAKULTU

uzs

Od 1. 3. 2012 se naše univerzitní rodina rozrůstá o fakultu zdravotnických studií – dřívější ústav zdravotnických studií.

Unikátní germanistický studijní obor na UJEP

KGER_1

Ústecká katedra germanistiky akreditovala jedinečný studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu.

Připojte se k oslavě mezinárodního Dne GIS!

Provozně ekonomická fakulta (PEF MENDELU) ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou (LDF MENDELU) Mendelovy univerzity v Brně pořádá 16. 11. 2011 mezinárodní den GIS. Cílem této akce je poukázat zábavnou a interaktivní formou na to, jak geoinformační technologie ovlivňují náš běžný život. Nejen studenti středních škol se zde naučí důležité základy z oblasti moderních informačních a […]

Stipendium Georga Placzeka

Stipendium Georga Placzeka je učeno maturantům, kteří uvažují o studiu fyziky na vysoké škole. Cílem stipendijního programu je přispět k rozvoji mezioborového porozumění mezi ryze exaktními obory přírodních věd jako je fyziky a obory společenskovědními a humanitními. Uchazeč o stipendium by měl mít tedy nejen enormní zájem o obor fyziky, ale zároveň by měl být […]

Potřebujeme mladé odborníky v mikroelektronice – hlásí firmy

Společenské postavení a prestiž mikroelektronických a elektrotechnických oborů nejsou příliš vysoké, i přes rostoucí poptávku společností po přílivu mladých odborníků v tomto oboru. Přitom tato poptávka je u mladých lidí dost často několikrát vyšší než v případě ostatních atraktivních a populárních oborů.