www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Celoživotní vzdělání: vysoká bez titulu

Jednou z alternativních možností pro uchazeče o vysokoškolské studium je nabídka celoživotního vzdělávání (CŽV). Zdaleka to není jen možnost pro seniory či rekvalifikace pro pracující. Veřejné vysoké školy poskytují celoživotní vzdělávání za úplatu podle § 60 zákona 111/98 Sb. Jak to chodí v rámci CŽV? Zákon umožňuje navštěvovat výuku i dělat zkoušky, pokud člověk zaplatí školné. To se liší podle škol – v žádném případě však nejde jen o symbolické částky.

Poplatky jako u soukromých VŠ

Absolvovat výuku v rámci CŽV můžete jen tehdy, pokud zaplatíte školné. Poplatky, jejichž výši obvykle stanoví děkan fakulty, která kurz zaštiťuje, se pohybují v podobném rozmezí jako školné u soukromých vysokých škol – od 20 tisíc do 100 tisíc Kč za rok. Například na velmi žádané Filozofické fakultě Univerzity Karlovy činí za rok přes padesát tisíc korun. Konkurenční FF MU požaduje obvykle 550,- Kč za jeden kredit. Šestikreditový kurz by vás tak přišel na 3 300,- Kč.

Jak to chodí na českých univerzitách

Slavná Univerzita Karlova považuje celoživotní vzdělávání za významnou část svojí vzdělávací činnosti. Fakulty a různá pracoviště nabízejí v rámci programů CŽV řadu kurzů, které jsou určeny různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům a dalším zájemcům z praxe. Kurzy jsou zaměřeny buď na výkon povolání, nebo zájmově.

Stejné zaměření nabízí i brněnská Masarykova univerzita. FF MU kromě tradičních oborů vypsala i kurzy jako výchovné poradenství a školský management. Vysoké školy je organizují zcela individuálně, podle vlastních studijních řádů, předpisů a také v různé délce studia. Kurzy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou, v některých kurzech se uplatňují i prvky distančního studia. Pestrou škálu kurzů celoživotního vzdělávání tvoří přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy, profesní a zájmové kurzy včetně kurzů univerzity třetího věku.

Studenti nestudenti

Charakter výuky se od řádného studia neliší. Na konci semestru studenti skládají zkoušky. Studenti však mohou brát studium i jako kvalitní přípravu na příští přijímací zkoušky. Velkou nevýhodou je to, že nemáte status studenta. Účastníci kurzu CŽV tak nemohou čerpat žádné studentské výhody, a to ani snížení daní. Vzdělávání ve vyšším věku může napomoci i zrušení či posunutí hranice 26 let, po jejímž dosažení studenti přicházejí o veškeré ekonomické výhody vyplývající ze statutu studenta. Změnu v definici studenta v sociálním systému bude zřejmě prosazovat Studentská komora Rady vysokých škol. Podle její předsedkyně jde o to, aby studium nebylo omezené věkem a člověk si mohl tuto podporu vybrat i později během života.

Přijímačkám se nevyhnete

Na některých školách stačí pouze zaslat přihlášku, jinde se ale do programu nedostane zdaleka každý. Třeba právě zmiňovaná FF UK do něj v minulých letech nebrala víc než desetinu počtu uchazečů přijatých na řádné (bezplatné) studium. Fakulty si také většinou dávají podmínku, že i do placeného programu mohou být přijati jen ti, kdo předtím udělali přijímací zkoušky na solidní úrovni (nad určitý počet bodů).

Po prvním roce máte možnost zkusit dostat se do řádného studia a navázat na zkoušky, které už máte za sebou. Na brněnské MU zvolili takovou koncepci, že vám dosažené studijní výsledky v rámci celoživotního vzdělávání započítají v tom případě, že později uspějete v přijímacím řízení  k řádnému studiu. Konkrétní podmínky se liší podle škol a mohou se oproti minulým letům změnit. Nabídku programů celoživotního vzdělávání a výši poplatku za jednotlivé kurzy zveřejňují obvykle studijní oddělení fakult na svých vývěskách a webových stránkách. Například na MU se vyplněné přihlášky zasílají do 31. srpna před zahájením akademického roku.

Titul nedostanete

Můžete sice absolvovat podobnou porci studia jako studenti řádného denního studia, ale vysokoškolského diplomu se nedočkáte. Podle zákona absolventi pouze obdrží osvědčení (i jeho vydání je na MU zpoplatněno). CŽV totiž není řádným vysokoškolským vzděláním a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Posluchači proto nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v hromadné dopravě.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>