www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Člověk v tísni zveřejnil výsledky z rozsáhlého průzkumu mezi středoškoláky

Průzkum zjišťoval vztah studentů k aktuálním místním i globálním problémům, médiím, československým dějinám, romské menšině, jejich politické preference, spokojenost se školou, kterou navštěvují či ochotu zapojit se do veřejného dění. Kromě zjištění aktuálního stavu bylo jeho cílem i porovnání výsledků se stejným šetřením z přelomu roku 2008/2009.

„Výzkum přináší v mnohém znepokojivé výsledky a potvrzuje trendy, které naznačila předchozí šetření a výstupy dalších projektů. Názory a postoje středoškoláků v mnohém korespondují s tendencemi, které se projevují v celé české společnosti. Zdá se, že studenti jsou silně ovlivňováni médii a poměrně snadno slyší na zdánlivě jednoduchá řešení,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, který průzkum realizoval.

 Některé výstupy šetření podle něj signalizují neuspokojivou kvalitu a roli českého školství při výchově demokraticky smýšlejících a jednajících občanů. Oproti roku 2009 více mladých lidí uvádí, že je nespokojeno se svým životem, politickou reprezentací, korupcí a dalšími problémy. Osmdesát procent náctiletých také nevěří, že mohou řešení problémů kolem sebe ovlivnit.

 „Výsledky výzkumu potvrzují, že je nutné hledat cesty, jak vést mladé lidi k větší účasti na občanské společnosti a využívání možností, které demokratická společnost nabízí. Zohledníme je při přípravě dalších aktivit v rámci dlouhodobého projektu Kdo jiný? zaměřeného na posilování občanské odpovědnosti a angažovanosti mladých lidí,“ dodává Karel Strachota.

Kompletní zjištění průzkumu spolu s interpretacemi odborníků naleznete zde: http://www.jedensvetnaskolach.cz/test/File/DOTAZNIKOVE_SETRENI_STREDOSKOLACI_JSNS_2012.pdf.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>