www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Co se děje na vysokých školách

V poslední době jste si jistě všimli toho, že se na vysokých školách protestuje. Ze všech médií se dovídáme, že se studenti i akademici účastní různých pochodů a chtějí odvolání ministra školství Josefa Dobeše a to kvůli několika reformám, které právě Dobeš pro vysoké školství chystá. V následujících řádcích se dočtete, o jaké hlavní body reforem se jedná.

Prvním problémem je politizace vysokého školství. Ministr Dobeš si představuje, že univerzitu bude řídit rektor-manažer spolu s Radou VŠ. Tuto Radu bude volit akademický senát, ale i rektor a sám ministr. Obava plyne z toho, že školu budou vést politici a businessmani.

S tím souvisí i druhý problém, kterým je omezení počtu míst v akademickém senátu pro studenty.  V současnosti je to až polovina míst a studenti se obávají, že přijdou o vliv na chod školy.

Třetím problémem je zavedení školného. Před několika týdny ho ministr zrušil, nicméně stále počítá s tím, že by se zavedlo zápisné a školné pro ty, co překročí standardní dobu studia. To je pro školní rok 2012/2013 zatím odloženo.

Další reformou, se kterou studenti souhlasí, avšak v propracovanější a srozumitelnější formě, je vznik centrální Národní akreditační komise. Pod ni by spadalo několik orgánů spolu se soukromými subjekty. Národní akreditační komise by vymezila kritéria pro hodnocení kvality vysokých škol.

Ministr Dobeš také chce, aby se tituly staly nepřenosnými. Tituly by byly spjaté s konkrétní univerzitou a docenti a profesoři by tak nepřecházeli na jiné univerzity. To by znamenalo snížení motivace, jak pro školy, tak pro mladé pedagogy.

Posledním bodem Dobešovy reformy je návrh nových podmínek pro vznik soukromých škol a také to, že splněním těchto podmínek nevzniká nárok na státní souhlas. Studenti však chtějí kvalitu vysokých škol a také zavést regulaci vzniku dalších a dalších soukromých vysokých škol.

http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-54868920-v-reforme-vysokych-skol-uz-se-lide-zacinaji-ztracet-udelejte-si-prehled-o-co-jde

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>