www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Druhé kolo přijímacích zkoušek na vysoké školy 2016/2017

Nepřijali vás na vysokou školu v prvním kole přijímacího řízení? Nezoufejte, máte šanci v kole druhém.

Následující tabulka obsahuje seznam škol, které vypisují druhá kola přijímacího řízení. Konkrétní obory, pro které jsou druhá kola vypsána, termíny a podrobné podmínky pro podání přihlášek, naleznete na webových stránkách příslušných fakult.

Data v tabulce mají jen informační charakter, vždy si prosím informace ověřte u vámi vybrané školy nebo fakulty na příslušných webových stránkách !!!

Aktualizováno 23. 6. 2016

Univerzita Město Fakulta Web Přihlášky do
EKONOMIE
ZČU Plzeň, Cheb ekonomická www.fek.zcu.cz 31.7.2016
TUL Liberec ekonomická www.ef.tul.cz 19.8.2016
UTB Uherské Hradiště logistiky a krizového řízení www.flkr.utb.cz 22.8.2016
PEDAGOGIKA
ZČU Plzeň pedagogická www.fpe.zcu.cz 1.7.2016
UJEP Ústí nad Labem pedagogická www.pf.ujep.cz 15.8.2016
HUMANITNÍ OBORY
SLU Opava filozoficko-přírodovědecká www.fpf.slu.cz 1.7.2016
UJEP Ústí nad Labem filozofická www.ff.ujep.cz 15.8.2016
LÉKAŘSKÉ OBORY
UJEP Ústí nad Labem zdravotnických studií www.fzs.ujep.cz 31.7.2016
TUL Liberec ústav zdravotnických studií www.uzs.tul.cz 12.8.2016
FARMACIE A VETERINA
FVU Brno veterinární hygieny a ekologie fvhe.vfu.cz 18.7.2016
PŘÍDODNÍ VĚDY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SLU Opava filozoficko-přírodovědecká www.fpf.slu.cz 1.7.2016
UPOL Olomouc přírodovědecká www.prf.upol.cz 15.7.2016
UJEP Pardubice životního prostředí www.fzp.ujep.cz 15.8.2016
UJEP Ústí nad Labem přírodovědecká www.sci.ujep.cz 15.8.2016
ČZU Praha životního prostředí www.fzp.czu.cz 20.8.2016
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV
 ČZU Praha tropického zemědělství  www.ftz.czu.cz 30.6.216
 ČZU Praha lesnická a dřevařská  www.fld.czu.cz 20.7.2016
 JČU České Budějovice rybářství a ochrany vod  www.frov.jcu.cz 29.7.2016
INFORMATIKA
VŠE Praha informatiky a statistiky fis.vse.cz 30.6.2016
VŠB-TUO Ostrava elektrotechniky a informatiky www.fei.vsb.cz 15.7.2016
TUL Liberec mechatroniky, informatiky a mezioborových studií www.fm.tul.cz 5.8.2016
MATEMATIKA
SLU Opava matematický ústav www.math.slu.cz 19.8.2016
TECHNICKÉ OBORY, STROJÍRENSTVÍ
VŠB – TUO Ostrava bezpečnostního inženýrství www.fbi.vsb.cz 13.7.2016
VŠB – TUO Ostrava elektrotechniky a informatiky www.fei.vsb.cz 15.7.2016
TUL Liberec textilní – obor Textilní návrhářství

textilní – ostatní obory

www.ft.tul.cz 19.7.2016

9.8.2016

VŠB – TUO Ostrava strojní www.fs.vsb.cz 29.7.2016
VŠB – TUO Ostrava hornicko-geologická www.hgf.vsb.cz 31.7.2016
TUL Liberec mechatroniky, informatiky a mezioborových studií www.fm.tul.cz 5.8.2016
VUT Brno elektrotechniky a komunikačních technologií www.feec.vutbr.cz 10.8.2016
VŠB – TUO Ostrava metalurgie a materiálového inženýrství www.fmmi.vsb.cz 10.8.2016
ZČU Plzeň elektrotechnická www.fel.zcu.cz 12.8.2016
ZCU Plzeň strojní www.fst.zcu.cz 12.8.2016
ČVUT Praha dopravní www.fd.cvut.cz 12.8.2016
VUT Brno chemická www.fch.vut.cz 21.8.2016
TUL Liberec strojní www.fs.tul.cz 31.8.2016
ČVUT Praha fakulta elektrotechnická www.fel.cvut.cz 2.9.2016
ČVUT Praha jaderná a fyzikálně inženýrská www.fjfi.cvut.cz 13.9.2016
STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA
 VŠB – TUO  Ostrava stavební www.fast.vsb.cz  15.7.2016
TEOLOGIE
UK Praha katolická teologická www.ktf.cuni.cz 22.7.2016
UK Praha evangelickká teologická web.etf.cuni.cz 31.7.2016
UPOL Olomouc cyrilometodějská teologická www.cmtf.upol.cz 31.7.2016
UK Praha husitská teologická www.htf.cuni.cz 12.8.2016
JČU České Budějovice teologická www.tf.jcu.cz 15.8.2016
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>