www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Ekonomie

Zdroj obrázku: darkonesun.net

V rámci studia na ekonomických fakultách si můžete vybrat z nepřeberného množství oborů. Více než tři desítky veřejných a soukromých vysokých škol se předhání v nabídce studijních programů. Nejčastěji nabízenými obory, ze kterých si můžete vybrat, jsou ekonomie, management, finance, daňové poradenství, veřejná správa, marketing a v neposlední řadě mezinárodní obchod. Studium je současně dobrou průpravu pro práci ve státní sféře.

Ke studiu ekonomie budete potřebovat dobré logické myšlení, smysl pro systematičnost, kladný vztah k matematice, jelikož se zde hodně pracuje s čísly a počítání vás bude provázet celým studiem. Nemusíte být ovšem matematičtí géniové. Během studia si procvičíte schopnost spolupracovat na projektech v kolektivu, komunikativnost a prezentaci seminárních prací. Studia se liší podle specializace na jednotlivých fakultách. Ale po ukončení byste měli znát i základy matematiky, informatiky a statistiky.

Znalost cizích jazyků nemusí být u některých profesí nutností (bankéř či účetní), ale jejich význam se stále zvyšuje. Proto budete muset odstudovat alespoň jeden cizí jazyk, popřípadě dva. Naučíte se tak odbornou terminologii a možná se potkáte i s předměty vyučovanými v angličtině.

Právě angličtinu byste měli ovládat alespoň na střední úrovni, přemýšlíte-li o kariéře a postupu na vedoucí posty. Ovšem vzhledem k růstu významnosti obchodu s Německem jistě nebude k zahození ani němčina. A právě poptávka po ekonomech s němčinou roste.

Součástí studia je i absolvování odborné praxe. Většina studentů ekonomie se snaží získat si pracovní zkušenosti již během studia. To jim totiž dává velký náskok v budoucnu. Být absolventem ekonomie bez žádné pracovní zkušenosti není v dnešní době vůbec jednoduché.

Na přijímací řízení si oprašte znalosti z matematiky a cizícho jazyka, převážně z angličtiny. Některé fakulty po vás budou chtít všeobecný přehled a pro přijetí tedy bude nutné úspěšně složit test studijních předpokladů.

Možnosti studia ekonomie naleznete skoro ve všech univerzitních městech u nás a vybírat si můžete i na Slovensku. Záleží tedy jen na vás, zda-li dáte přednost prestižnímu, ale náročnému studiu či chcete mít titul s co nejmenší námahou.

S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platy. Ve státní sféře jsou nižší, naproti tomu na vedoucích postech jsou nadprůměrné. Vaše budoucí kariéra se bude tedy odvíjet od oboru, který si zvolíte.

Finance

Tento obor se považuje za jeden z nejtěžších na ekonomických fakultách. Pokrývá širokou oblast financí. Během studia získáte znalosti o peněžních systémech, měnové teorii, finančních trzích, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejných financí, účetnictví atd.  Absolventi pak nacházejí uplatnění v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu a na finančních odděleních firem. Také se mohou uplatnit ve veřejné sféře na ministerstvech, finančích úřadech či finančních orgánech měst.  Pokud vás zajímá oblast bankovnictví a pojišťovnictví, některé fakulty nabízejí obory zaměřené přímo na tuto oblast.

Účetnictví

Studium připravuje na uplatnění v oblasti finančního či manažerského účetnictví a v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetních závěrek. Absolventi si najdou práci hlavně v soukromé sféře. V rámci studia si upevní poznatky z finančního účetnictví a výkaznictví v rámci republiky i mezinárodní praxe, z nákladového a manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů.

Daně

Uplatnění si studenti hledají v oblasti daňového poradenství a auditu. Mohou pracovat také na finančních úřadech a orgánech měst. Absolvent by se měl stát odborníkem na daňovou problematiku se zkušenostmi aplikace daňových zákonů v praxi.

Mezinárodní obchod

Pokud si vyberete mezinárodní obchod, vaše budoucí uplatnění byste měli nalézt v mezinárodní firmě, u českého exportéra nebo státních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci. Při studiu se předpokládá aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků. Absolventi by se měli stát manažery s kvalitními znalosti ekonomie, světové ekonomiky a mezinárodního obchodu.

Veřejná správa

Pro tento obor by se měli rozhodnout ti, které láká práce ve veřejné správě, na ministerstvech, na krajských, městských a obecních úřadech. Možnost uplatnění je i v orgánech Evropské unie a všude tam, kde se zpracovávají projekty čerpající ze strukturálních fondů.

Management

Absolventi by měli být připraveni pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací.

Přehled
Univerzita Město Fakulta Web Úspěšnost přijetí
ČZU Praha provozně ekonomická www.pef.czu.cz 66 %
JČU České Budějovice ekonomická www.ef.jcu.cz 72 %
MU Brno ekonomicko-správní www.econ.muni.cz/cs 40 %
MENDELU Brno provozně ekonomická www.pef.mendelu.cz/cz 31 %
Brno regionálního rozvoje a mezinárodních studií www.frrms.mendelu.cz 32 %
SU Karviná obchodně podnikatelská v Karviné www.slu.cz/opf 94 %
Opava veřejných politik www.slu.cz/fv 31 %
TUL Liberec ekonomická www.ef.tul.cz 62 %
UHK Hradec Králové informatiky a managementu http://uhk.cz/fim 48 %
UJEP Ústí nad Labem sociálně ekonomická http://fse1.ujep.cz 49 %
UK Praha sociálních věd www.fsv.cuni.cz 26 %
UO Brno ekonomiky a managementu www.vojenskaskola.cz nezjištěno
UPA Pardubice ekonomicko-správní www.upce.cz/fes 57 %
UTB Zlín managementu a ekonomiky http://fame.utb.cz 56 %
Uherské Hradiště logistiky a krizového řízení http://flkr.utb.cz 21 %
VŠB-TUO Ostrava ekonomická www.ekf.vsb.cz 63 %
VŠE Praha financí a účetnictví http://f1.vse.cz 49 %
Praha mezinárodních vztahů http://fmv.vse.cz 57 %
Praha podnikohospodářská http://fph.vse.cz 32 %
Praha národohospodářská http://nf.vse.cz 24 %
Jindřichův Hradec managementu http://www.fm.vse.cz 78 %
VŠPJ Jihlava www.vspj.cz 63 %
VŠTEČB České Budějovice www.vstecb.cz 75 %
VUT Brno podnikatelská www.fbm.vutbr.cz 39 %
ZČU Plzeň ekonomická http://fek.zcu.cz 75 %
EU Bratislava národospodárska http://nhf.euba.sk 60 %
Bratislava obchodná http://of.euba.sk 49 %
Bratislava hospodárskej informatiky www.fhi.sk 59 %
Bratislava podnikového manažmentu http://fpm.euba.sk 50 %
Bratislava medzinárodných vzťahov http://fmv.euba.sk 71 %
Košice podnikohospodárska www.euke.sk 47 %
PU Prešov manažmentu http://unipo.sk/fakulta-manazmentu 23 %
SPU Nitra ekonomiky a manažmentu www.fem.uniag.sk 25 %
TU Košice ekonomická www.ekf.tuke.sk 34 %
TUAD Trenčín sociálno-ekonomických vzťahov http://fsev.tnuni.sk 67 %
UJS Komárno ekonomická http://selyeuni.sk/ef 76 %
UK Bratislava managementu www.fm.uniba.sk 62 %
Bratislava sociálnych a ekonomickch vied www.fses.uniba.sk 46 %
UMB Banská Bystrica ekonomická www.ef.umb.sk 38 %
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>