www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Environmentalistika a ekologie

Zdroj obrázku: nowpublic.com

Obor zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se tedy i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů. Přestože je tento obor v českém akademickém prostředí vcelku mladý, zaslouží si určitě pozornost.

Environmentalistika zahrnuje ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské populace apod. Zabývá se také prevencí znečišťování prostředí a nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů.

Na bakalářském stupni si můžete vybrat hned z několika oborů. Humanitní environmentalistiku lze studovat na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A třeba Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií v Univerzity Karlovy. Tyto obory se na rozdíl od striktně popisné ekologie snaží zaujmout hodnotící stanoviska. Reagují tedy na kulturní, filosofické, religionistické a antropologické aspekty společnosti, které se vztahují k životnímu prostředí. Ekologie vyučována na přírodovědeckých fakultách obsahuje hodně předmětů z oblasti biologie, chemie, geografie a kartografie.

Podmínky přijetí se liší u jednotlivých univerzit. Například přijímací zkoušky na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze budete skládat podle vybraného oboru, můžete se setkat s kombinací testů z matematiky, biologie, chemie a všeobecného přehledu. Naproti tomu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás přijmou bez písemné či ústní zkoušky a to na základě prospěchu na střední škole z předmětů chemie a biologie.

Studovat enviromentalistiku a ekologii tedy můžete na výše zmíněných univerzitách, ale také například na Přírodovědecké fakultě v Ostravě a Olomoouci nebo na Technologické fakultě UTB ve Zlíně. Slovensko nabízí studium na univerzitách v Košicích, Nitře, Banské Bystrici a Zvolenu.

Možnosti uplatnění mohou absolventi nalézt v různých ekologických organizacích, odborech životního prostředí, nevládním sektoru apod. Velmi ceněna je v současné době pozice environmentálního auditora, či ekologického odborníka v průmyslových podnicích. Po absolvování pedagogického minima je možné uplatnění jako učitel environmentální výchovy. Hodně absolventů nachází své místo ovšem mimo svou specializaci.

Průměrná mzda v oboru:

  • Ceněna je pozice environmentálního auditora a ekologického odborníka v průmyslových podnicích.
  • Ekolog, environmentalista 22 490 Kč
Univerzita Město Fakulta Web Úspěšnost přijetí
ČZU Praha životního prostředí www.fzp.czu.cz 89 %
Praha agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů www.af.czu.cz 73 %
JČU České Budějovice zemědělská www.zf.jcu.cz 88 %
MENDELU Brno agronomická
www.af.mendelu.cz
47 %
MUNI Brno sociálních studií http://humenv.fss.muni.cz/ 27 %
OU Ostrava přírodovědecká http://prf.osu.cz 52 %
UJEP Ústí nad Labem životního prostředí http://fzp.ujep.cz 86 %
UK Praha přírodovědecká www.natur.cuni.cz 70 %
UP Olomouc přírodovědecká www.prf.upol.cz 85 %
UTB Zlín technologická http://ft.utb.cz 88 %
VŠCHT Praha technologie ochrany prostředí www.vscht.cz/ftop 92 %
TU Zvolen ekológie a environmentalistiky www.tuzvo.sk/fee 71 %
UKF Nitra prírodných vied www.fpv.ukf.sk 71 %
UMB Banská Bystrica prírodných vied www.fpv.umb.sk 82 %
UPJS Košice prírodovedecká www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta 44 %
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>