www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘÍSPIVÁ K MODERNIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU BIOTECHNOLOGIE

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se jako partnerská organizace již druhým rokem podílí na pracích v rámci mezinárodního projektu TEMPUS „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium“.

0

Držitelem grantu Evropské unie a jeho lídrem je moskevská Chemicko-technologická univerzita Mendělejeva. V Rusku je to již druhý případ, kdy je hlavním řešitelem evropského projektu univerzita státu, který není členem EU.

Projekt Tempus podporuje modernizaci vysokého školství v zemích z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol. V případě projektu, na kterém se podílí ústecká fakulta, v konsorciu univerzit dále spolupracují vedoucí vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce (vysoké školy a ústavy AV), zejména Ruské Federace a Běloruska, a také univerzity států EU z Německa a z Litvy.

Projekt zaměřený cíleně na biotechnologie přepokládá vytvoření nových vzdělávacích standardů a studijních programů pro přípravu bakalářů a magistrů v oboru biotechnologie a s tím související modernizaci přípravy studentů-biotechnologů s ohledem zejména na aktuální požadavky zaměstnavatelů a potřeby biotechnologického průmyslu. Zároveň by měl přispět k vytvoření a harmonizaci evropských a národních rámců kvalifikací, deskriptorů a specifických kompetencí pro nové bakalářské a magisterské programy v oblasti biotechnologie a iniciovat praktiky k harmonizaci studijních plánů a vzájemnému uznávání studijních kurzů a diplomů.

V současné době se projekt přehoupl do své druhé poloviny a zaznamenává ocenění ze strany hodnotitelů EU. Mezi splněné cíle je již nyní možné zařadit např. zajímavou analýzu aktuální vzdělávací situace v oboru biotechnologie s využitím dat vysokých škol RF, Běloruska, NSR, Francie, Velké Británie, České Republiky, Litvy a USA a následné porovnávací hodnocení přípravy biotechnologů v RF a Bělorusku se státy EU a také USA. Byla také započatá příprava didaktických pomůcek pro pedagogy o moderních technologiích vzdělávání v oboru biotechnologie.

V rámci projektu je celkem naplánováno vydání 17 učebnic a studijních pomůcek k základnímu profilu přípravy bakalářů a magistrů biotechnologů.

Celková výše finančního příspěvku EU činí 1 248 893, 17,- EUR, z toho na FŽP UJEP připadá částka 31 322,- EUR.

Více o projektu TEMPUS (15/10/2010-14/10/2013) „Modernizace vysokoškolského vzdělávání v oboru biotechnologie: vypracování a inovace standardů a studijních plánů pro bakalářské a magisterské studium“ na: http://rehaut-project.org

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>