www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MySpace

FIT ČVUT v Praze se otvírá dalším zájemcům o studium!

Necelých deset měsíců po svém vzniku potvrdila Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze své vysoké ambice v oblasti nabídky informatického vzdělávání. V současné době končí letní semestr prvního ročníku prezenčního bakalářského programu Informatika, do kterého byli přijati první studenti v září 2009. Ti si v dalších ročnících budou moci vybrat z nabídky šesti oborů: Informační systémy a management, Informační technologie, Počítačové inženýrství, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika a Web a multimédia.

Na základě souhlasu Akreditační komise zahájí FIT od akademického roku 2010/2011 výuku v novém magisterském a doktorském programu Informatika. Prezenční formu studia všech tří stupňů programu Informatika doplní také výuka v kombinované formě bakalářského studia a díky zájmu zahraničních samoplátců se otevře rovněž bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce.

Získání kladného stanovisko Akreditační komise ČR pro všechny tyto programy a formy studia je přesvědčivým dokladem odborných kvalit zkušeného týmu, který tyto studijní programy připravil a bude realizovat. Jedinečná koncepce těchto programů a atraktivnost jejich studijních oborů přitahuje zájem širokého spektra uchazečů o studium, které zahrnuje jak vysoký podíl těch, kteří dosahovali na střední škole výborných výsledků v matematice, tak i na technický obor neobvyklý počet dívek.

Nově otevíraný magisterský program Informatika nabízí následující moderní obory a jejich zaměření:

 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačové systémy a sítě
 • Projektování číslicových systémů
 • Systémové programování (se zaměřeními Systémové programování a Teoretická informatika)
 • Webové a softwarové inženýrství (se zaměřeními Informační systémy a management, Softwarové inženýrství a Webové inženýrství)
 • Znalostní inženýrství

Tento program je připraven pro absolventy informaticky zaměřených bakalářských programů z celé ČR a SR. Přijímací zkouška bude prominuta těm z nich, kteří dosáhli celkového průměru 2,0 nebo lepšího v některém z bakalářských programů. vyjmenovaných ve Směrnici děkana. Uchazeči s horším průměrem nebo z jiných oborů budou muset prokázat potřebné znalosti informatických základů v přijímací zkoušce (podrobněji viz Směrnice děkana).

Oborová struktura magisterského programu odpovídá nejmodernějším trendům v informatice a svým obsahem, projektovým pojetím a stupněm volitelnosti vychází ze zkušeností nejlepších fakult informatiky v Evropě. Program je výjimečný i svou uceleností. Kromě tradičně velmi žádaného oboru Softwarové inženýrství FIT očekává velký zájem studentů o zaměření Webové inženýrství či o obor Počítačové systémy a sítě, ve kterých se studenti seznámí s nejmodernějšími ICT technologiemi. Mimořádně dobré uplatnění čeká také absolventy oboru Počítačová bezpečnost, jejichž potřebu pociťuje stále větší počet firem. Zajímavý obsah nabízí obor Znalostní inženýrství, který se specializuje na data mining a podnikovou inteligenci. Získané znalosti studenti využijí také v rámci výzkumných projektů a při návrhu řešení pro pokročilé zpracování dat.  Obor Projektování číslicových systémů připraví absolventy na profese návrhářů složitých číslicových systémů, procesorů a vestavných počítačů. Vzdělání potřebné pro manažerské řídící pozice v ICT studentům poskytne zaměření Informační systémy a management. Obor Systémové programování vybaví studenty teoretickým základem pro programování složitých počítačových systémů.

V programu se počítá s působením špičkových zahraničních profesorů a intenzivní výměnou studentů s předními evropskými informatickými fakultami.

Podrobnější informace na www.fit.cvut.cz

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>