www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Fotosoutěž - Sjednocená Evropa – Naše společná budoucnost!

Solidarita je a byla zásadní v procesu evropské integrace. Nedávná finanční krize zasáhla naše základní hodnoty a hrozí nebezpečí, že se naruší křehké vztahy mezi národy. Pro zachování modelu jednotné Evropy je třeba se vrátit k osvědčeným hodnotám, jako je právě solidarita – která prostupuje všemi aspekty našich životů. Ať už na úrovní států EU, mezi generacemi, mezi muži a ženami, mezi lidmi z různých prostředí.

Při obnově solidarity hrají mladí lidé hlavní roli. Lidem ve věku 16 -25 let je právě určena fotosoutěž, která má zmapovat vztah mladé generace k tématu solidarita. Proto je pro ně připravena soutěž „Sjednocená Evropa – Naše společná budoucnost!“, která chce jejich postoje a pohled na solidaritu v Evropě zachytit.

Soutěžní fotografie budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

• Vztah k tématu
• Nápaditost a originalita, s jakou je snímek zachycen
• Kompozice snímku
• Celková technická kvalita

Uzávěrka soutěže je 3. května 2012, hodnocení soutěžních snímků bude probíhat  od 4.května do 15. června.

Ceny pro vítěze:

Pro 30 nejlepších:

• Prezentace fotografií na výstavě nejlepších fotografií ze soutěže.
• Mezinárodní publicita na internetových stránkách organizace Europe Solidarity.
• Potenciální zájem médií.

Pro 3 vítěze:

• Prezentace fotografií na výstavě nejlepších fotografií ze soutěže.
• Železniční jízdenka InterRail s platností 1 měsíc umožňující cestování po Evropě v červenci a srpnu 2012.
• Výběr nejlepších fotografií bude publikován v digitální knize představující vítězné fotografie.
• Mezinárodní publicita na internetových stránkách organizace Europe Solidarity.
• Potenciální zájem médií.
• Zpáteční letenka do Belgie a pobyt v hotelu na dvě po sobě jdoucí noci jako součást pozvánky na slavnostní večer organizace Europe Solidarity, který se koná v listopadu 2012.

Podrobnosti o soutěži i instrukce jak fotografie přihlásit najdete na: http://europe-solidarity.eu/concoursCS.htm

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>