www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Unikátní germanistický studijní obor na UJEP

Ústecká katedra germanistiky akreditovala jedinečný studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu.

Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se na posledním jednání Akreditační komise MŠMT podařilo získat dvouletý magisterský studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu. Tato akreditace je v celostátním měřítku mimořádným úspěchem, neboť žádná jiná česká univerzita nenabízí obdobné filologické studium se specializací na česko-německé a česko-rakouské vztahy.

Jedná se o moderní studijní obor, který v kombinaci s již dříve akreditovaným tříletým bakalářským oborem Interkulturní germanistika tvoří úplné filologické studium, které zvýší konkurenceschopnost našich absolventů na českém i středoevropském pracovním trhu,“ uvedla vedoucí katedry doc. Renata Cornejo.

Absolventům tohoto nového oboru se tak otevírá široká nabídka zaměstnání jak ve státní, tak privátní sféře s česko-německou agendou. Je obecně známo, že zvláště německé firmy působící v České republice jen s velkými problémy nacházejí kvalifikované zaměstnance s česko-německou interkulturní a jazykovou kompetencí. Lze předpokládat, že nový obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu přispěje ke snížení tohoto hendikepu. Díky živým kontaktům a úzké spolupráci ústecké katedry germanistiky s celou řadou německých, rakouských, ale i dalších evropských univerzit a institucí se již nyní absolventi úspěšně uplatňují i na zahraničním pracovním trhu.

Nově akreditované studium je dalším střípkem do mozaiky, která spolu s Collegiem Bohemicem a dalšími institucemi vytváří z Ústí nad Labem pomyslné hlavní město česko-německých vztahů.

Přihlášky do bakalářského i navazujícího magisterského studia lze podávat až do konce března 2012. Jednou z podmínek pro přijetí je absolvování kteréhokoliv bakalářského oboru germanistického zaměření.

Veškeré informace o nově akreditovaném oboru i nabídce studijních programů katedry germanistiky FF UJEP získáte na telefonním čísle 732 921 250 a na:

http://kgerff.ujepurkyne.com/KGER_programy_nemecka_filologie.asp

Kontakt:
Mgr. Jan Kvapil, Ph.D., odborný asistent KGER FF UJEP
jankvapil@post.cz, 475 283 178
katedra germanistiky FF UJEP, České mládeže 8, 400 09 Ústí nad Labem

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>