www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MySpace

Jak na vysokou? Výběr školy, maturita, přijímačky

Přestup ze střední na vysokou školu představuje jedno z nejhektičtějších a také nejdůležitějších období v životě. S trochou přípravy je však možné projít tímto životním obdobím s přehledem a bez zbytečného stresu.  K tomu je ale zapotřebí nepodcenit přípravy.

Krok první – výběr školy

Prvním krokem, který vás čeká je výběr správné školy a oboru. Podle čeho a jak si vybrat ten správný obor na správné škole? Ze všeho nejdřív byste si měly rozmyslet, čemu se chcete věnovat. Pokud nemáte dopředu jasno, zamyslete se, co chcete v životě dělat, jaké oblasti vás zajímají, které předměty vás baví. Prostudujete si nabídky jednotlivých škol, jděte na dny otevřených dveří, ptejte se starších studentů.  V další fázi, zvažte i další aspekty jako je uplatnění v rámci daného oboru, kvalita školy, město, ve kterém škola sídlí a tak dále. Do svých úvah zahrňte i to, zdali chcete absolvovat prestižní univerzitu a věnovat se vědě nebo chcete jen získat nějaké zkušenosti a rychle přejít do praxe.

Máte – li jasno, kam chcete jít, sežeňte si o dané škole maximum informací, které se týkají přijímacího řízení, projděte si testy z loňských let, kontaktujte studenty VŠ a začněte se pomalu, ale pečlivě připravovat. Webové stránky prestižnějších škol, které dbají o svou image, vám v tomto ohledu nabízejí téměř neomezené možnosti.

Krok druhý – maturita

Váš ročník jako první bude jako první skládat tzv. státní maturity. Jako maturant roku 2005 vám mohu těžko radit, jak konkrétně na státní maturitu. Můžu ale přidat pár obecných rad:

 • zjistěte si o podobě a obsahu maturity, co nejvíce;
 • projděte si svou zkušební verzi a zjistěte, co vám šlo, a v čem se musíte zlepšit;
 • nepodceňte přípravu a opravdu se pár dní či týdnů (někomu vyhovuje každý den chvíli, někomu několik dní v kuse) učte;
 • den před maturitou si udělejte volno a neučte se (stejně už nic nedoženete), jděte  raději do kina, ven, relaxujte;
 • dobře se vyspěte a ráno vstaňte dřív ať nespěcháte a nestresujete;
 • na zkoušce buďte klidní a vymyslete si něco, čím si po ní uděláte radost;

Nové maturita bude mít oproti té stávající dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší. Základní úroveň prověřuje to, co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna připravit vás na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti.

Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole.

Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí každého z vás bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studujete. Zvolíte si úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou společnou (státní) část maturity. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.

V případě „jazykových“ zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních předmětů. Jde o tzv. komplexní pojetí zkoušek, které je v případě cizích jazyků navíc motivováno záměrem reagovat na mezinárodní standardy jazykových dovedností.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují dílčí zkoušky: didaktický test (v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest), písemnou práci a dílčí ústní zkoušku.

Krok třetí – přijímací řízení

Přijímací řízení může nabýt různé podoby od standardizovaných testů (test studijních předpokladů na Masarykově univerzitě; Scio testy), vlastních přijímaček vytvořených školou až po více-kolové výběrové řízení spojené s pohovory či talentovanými zkouškami. Skládat přijímačky na vysoké školy můžete v různých termínech (Scio testy i opakovaně), záleží na pravidlech konkrétní školy.

K přípravě je možné říci jen to, co již bylo uvedeno výše, s tím důrazem, že se zde vyplatí ještě větší pozornost věnovat zjišťování obsahu zkoušky. Závěrem snad jen malý postřeh. Až  vám po maturitě přijde dopis o přijetí na VŠ, pamatujte, že jsou před vámi nejdelší prázdniny v životě pokrývající květen, červen, červenec, srpen a podstatnou část či přímo celé září. Hodně zdaru přeje redakce.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>