www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Nejdůležitější kritéria pro výběr vysoké školy: zaměření, uplatnění a prestiž

Z anket Vysoké školy obchodní v Praze vyplývá, že pro výběr vysoké školy je nejdůležitější její zaměření, uplatnění v praxi a prestiž. Při volbě školy je zaměření školy důležité pro 76 % respondentů a uplatnění po absolutoriu pro 70 %. S velkým odstupem následuje prestiž školy, která je důležitým aspektem pro čtvrtinu respondentů. Mladí lidé a široká veřejnost přikládají různou důležitost zapojení odborníků z praxe do výuky na VŠ a rozcházejí se i v názoru na náročnost studia na soukromých vysokých školách.

„Naše ankety ukázaly, že při volbě vysoké školy jsou pro uchazeče nejdůležitějšími kritérii zaměření školy a uplatnění na trhu práce po ukončení studia. Třetí nejdůležitější hledisko představuje prestiž školy,“ říká Jan Lajka, prorektor Vysoké školy obchodní v Praze. Zaměření školy má přirozeně mnohem větší vliv na rozhodování těch zájemců o studium, kteří již mají nějakou praxi.

Anketa dále ukázala rozdílné názory různých generací na některé aspekty vysokoškolského studia.„Mladí lidé na rozdíl od těch, kteří již mají něco za sebou v práci a v podnikání, ještě například nedokáží plně ocenit znalosti a zkušenosti, které jim mohou předat zkušení profesionálové z praxe,“ domnívá se Jan Lajka.Výrazný je i rozdíl v názoru na náročnost studia na soukromé vysoké škole mezi mladými a širokou veřejností. Téměř40 % respondentů mezi mladými lidmi ve věku 18 – 25 let se domnívá, že studium na soukromé vysoké škole nelze absolvovat snáze než na veřejné vysoké škole, mezi širokou veřejností tento názor sdílí už téměř polovina respondentů.„Je příjemné vidět, že s věkem a zkušenostmi přibývá těch, kteří studium na soukromých vysokých školách vnímají objektivně,“uvádí Jan Lajka.

* * *

Ankety VŠO proběhly na veletrzích Gaudeamus a GO + REGIONTOUR. Veletrhpomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamusse konal v lednu 2012v Praze a v jeho rámci bylo pro účely ankety osloveno 1063 respondentů ve věku 18 – 25 let. Veletrhy GO + Regiontour proběhly na brněnském výstavišti v lednu 2012 a během nich respondenti vyplnili 513 odpovědních archů.

Detailní výsledky vybraných otázek ankety:

Co by pro Vás bylo při volbě školy důležité?

Celkem

18–25 let

Široká veřejnost

Zaměření

76 %

71 %

85 %

Uplatnění

70 %

73 %

63 %

Prestiž školy

25 %

24 %

25 %

Vyučující odborníci z praxe

12 %

8 %

21 %

Myslíte si, že studium nasoukromé VŠ lze absolvovat snáze než na státní VŠ?

18 – 25 let

Široká veřejnost

Ano

57 %

51 %

Ne

38 %

47 %

Nevím

4 %

2 %

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a v souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V současné době ji navštěvuje více než 3000 studentů prezenčního a dálkového studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu, Management leteckých podniků nebo Management cestovního ruchu.

Kontakty:

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.: Spálená 14, Praha1, www.vsopraha.cz

Miroslava Moutelíková, e-mail: miroslava.moutelikova@vso-praha.eu, tel.: 224 053 115, 603 556 258

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, www.amic.cz

Marcela Minářová, e-mail: marcela.minarova@amic.cz, tel.: 234 124 112, 724 012 631

Co by pro Vás bylo při volbě školy důležité?

Celkem

Mladí lidé, 18–25 let

Široká veřejnost

Zaměření

76 %

71 %

85 %

Uplatnění

70 %

73 %

63 %

Prestiž školy

25 %

24 %

25 %

Vyučující odborníci z praxe

12 %

8 %

21 %

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>