www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Kvalita výuky je pro Unicorn College vždy na prvním místě

Unicorn College nabízí svým studentům vysoce kvalitní vzdělání v oblastech informační a komunikační technologií (ICT), ekonomie a managementu v prezenční a kombinované formě studia. Cílem vysoké školy je poskytnout studentům aktivní schopnost využít získané vědomosti tam, kde je to vyžadováno, a rovněž tyto znalosti obohatit o reálné zkušenosti.

Vysoká škola se cíleně zaměřuje na přípravu dvou typů absolventů, kteří jsou dlouhodobě na pracovním trhu žádáni. První z nich je informatik s ekonomickým myšlením, který bude zpravidla zastávat pozice ředitele projektu, business či softwarového architekta, analytika, testera, vývojáře apod. Druhým z absolventů je ekonom se schopností využívat informační technologie při vykonávání své práce zejména na pozicích nižšího až středního managementu. Absolventi školy jsou díky propracovanému vzdělávacímu procesu připraveni na navazující magisterská studia.

Vysoká škola učí své studenty takové znalosti a dovednosti, které mají smysl a jsou praxí vyžadovány. Unicorn College má rovněž velice dobře propracovaný přístup ke studentům, v rámci kterého se u nich snaží identifikovat a následně doplňovat jejich slabé stránky, a naopak rozvíjet jejich silné stránky. Pro doplňování jejich slabých stránek využívá vysoká škola systém doučování nebo individuálních konzultací. Ve výuce jsou velice často propojovány teoretické znalosti s praktickými poznatky a zkušenostmi předních odborníků z praxe.

Vysoká škola spolupracuje s nejlepšími pedagogy a společnostmi z praxe působícími na českém i mezinárodním trhu.   Díky partnerství s významnými podniky, jako jsou Unicorn, Burza cenných papírů Praha, Siemens, IBM, Microsoft, Oracle a další, má přístup k nejmodernějším poznatkům a znalostem v oboru. Studenty například učí Prof. Jiří Kleibl, člen předsednictva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, Ing. Vladimír Kovář, předseda představenstva společnosti Unicorn, Ing. Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha a jiní.

Jeden z cílů Unicorn College je zajistit svým studentům maximální podporu ve studiu. Jedna z nich je elektronická podpora studia. Díky informačnímu systému školy Unicorn Universe mohou jednotliví uživatelé mezi sebou komunikovat, diskutovat nad různými tématy, sdílet informace apod. Systém je přístupný kdykoli a kdekoli z jakéhokoli místa prostřednictvím sítě Internet. Studenti v informačním systému naleznou pro každý vyučovaný předmět zpracované studijní materiály včetně audio/video přednášek, self-testy, dále prostřednictvím tohoto systému studenti dostávají a odevzdávají úkoly, naleznou zde svůj rozvrh hodin, mohou komunikovat s pedagogy, ale i se svými spolužáky. Rovněž zde studenti naleznout novinky informující o studiu, nebo o mimoškolních aktivitách. V systému mají studenti také k dispozici všechny testy, které v průběhu studia absolvují. Test je po napsání a opravení vyučujícím naskenován a přidán do informačního systému. Tímto okamžikem se student může kdykoliv podívat na své testy a ponaučit se ze svých chyb.

Mezi další podpory studia patří propracovaný systém doučování u předmětů, které jsou v ročníku stěžejní a které jsou zpravidla nejnáročnější. Studenti mohou ve svém volném čase a v rámci svého školného navštěvovat kurzy doučování například z předmětů matematika, programování apod.

Pro zájemce je 13.1., 10.2. a 24.3.2011 připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví podrobné informace o studiu a budou si moci prohlédnout moderní prostory školy. Bližší informace na www.unicorncollege.cz.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>