www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Lékařské a zdravotnické obory, farmacie a veterina

Pod studijní programy spojené se zdravotnictvím spadají kromě všeobecného a zubního lékařství také například ošetřovatelství (všeobecná sestra a porodní asistentka), fyzioterapie, rehabilitace, ochrana veřejného zdraví a forenzní obory.
Už přijímací zkoušky bývají dost náročné, po uchazečích jsou vyžadovány perfektní znalosti biologie a chemie střední školy. Zatímco u některých škol platí, že jakmile se na ně dostanete, máte vyhráno, protože téměř s jistotou dostudujete, u medicíny se na nic takového spoléhat nemůžete. „Síto“, tedy vyhazování studentů nebo jejich dobrovolný odchod, je nejmasovější během prvního ročníku, ale ani v dalších letech studia si nemůžete být jisti, že to příště nepotká právě vás.

Vysoké nároky

Studium medicíny ale i dalších zdravotnických oborů vyžaduje tedy pevné nervy – školy tohoto typu jsou ne nadarmo považovány za ty nejnáročnější. Student by měl mít dobrou paměť, aby zvládal rychle a trvale zpracovat a zapamatovat si kvanta učiva, a schopnost zachovat si chladnou hlavu i ve vypjatých situacích. Pro práci ve zdravotnictví nesmí člověku chybět trpělivost a především životní cíl pomáhat lidem spojený s ochotou a chutí do práce.

Všeobecné zdravotnictví je klasicky šestileté, ostatní zdravotnické obory jsou dnes většinou členěny na bakalářské a navazující magisterské studium (tedy 3+2 roky).

Láká Vás farmacie?

Studium farmacie je možné na specializovaných fakultách. Farmaceutické fakulty neprodukují jen lékárníky, ale i pracovníky pro výzkum, výrobu, kontrolu i distribuci nových léčiv. Absolventi se uplatní i ve školství, lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, zdravotnických řídících složkách a zdravotnicky zaměřených laboratořích.

Na co se můžete těšit u přijímaček? Testované předměty jsou podobné jako v případě lékařských fakult – budou se vám hodit gymnaziální znalosti z fyziky, chemie a biologie. Zájem o farmacii je stejně jako v případě medicíny vysoký. V přijímacím řízení musíte počítat s velkou konkurencí.

Studium je velmi náročné a bez nadprůměrných předpokladů ke studiu zmíněných oborů jste na farmacii ztraceni. Hlavně chemie je stěžejním předmětem, okolo kterého se točí celý obor. Hodně času strávíte při praktických cvičeních v laboratoři. Zdlouhavá práce s mikroskopem rozhodně není pro nerváky. Chybět by vám neměl ani smysl pro systematičnost. Pokud o studiu farmacie vážně přemýšlíte, přírodovědné předměty by vás měly bavit už na střední škole. V praxi by pak hlavně lékárníci měli ovládat umění komunikace se seniory a zdravotně postiženými, se kterými denně přicházejí do styku.

Milujete-li zvířata..

Studium veterinárního lékařství je samostatnou skupinou, nabízí jej pouze Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Procentuální počet přijatých uchazečů je kolem 34%. Důležitá je opět znalost biologie, fyziky a chemie, stejně jako na farmacii. V případě přijetí se však musíte připravit na náročnost studia, které si v ničem nezadá se studiem farmacie, opět tedy musíte oplývat nadprůměrnými studijními schopnostmi.

Lékařství, zdravotnictví, farmacie a hygiena

Univerzita Fakulta Webové stránky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně www.fbmi.cvut.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta www.zsf.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta www.med.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta www.af.mendelu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta zdravotnických studií fzs.osu.cz
Technická univerzita v Liberci Ústav zdravotnických studií www.uzs.tul.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústav zdravotnických studií uzs.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta www.lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta www.lf2.cuni.cz
3. lékařská fakulta www.lf3.cuni.cz
Lékařská fakulta v Hradci Králové www.lfhk.cuni.cz
Lékařská fakulta v Plzni www.lfp.cuni.cz
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové www.faf.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd www.upol.cz/fakulty/fzv
Lékařská fakulta www.upol.cz/fakulty/lf
Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií www.upce.cz/fzs
Vysoká škola polytechnická Jihlava obor Porodní asistentka, Všeobecná sestra www.vspj.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství fvl.vfu.cz
Farmaceutická fakulta faf.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie fvhe.vfu.cz
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií www.zcu.cz/fzs
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta www.fmed.uniba.sk
Jesseniova lékárska fakulta www.jfmed.uniba.sk
Farmaceutická fakulta www.fpharm.uniba.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta www.upjs.sk/lekarska-fakulta
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníctva www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva www.fz.tnuni.sk
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce fzasp.truni.sk
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Piešťanoch ifblr.ucm.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva www.fsvaz.ukf.sk
Univerzita veterinárného lékarstva v Košiciach www.uvm.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>