www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Matematika

Zdroj obrázku: clare.cam.ac.uk

I když by se mohlo zdát, že studium matematiky bude nuda a bez budoucího uplatnění, je to právě naopak. Studium matematiky vám otevře dveře k zajímavému zaměstnání. Například na finančních trzích je po absolventech matematiky obrovský zájem.

Než se rozhodnete pro studium matematiky, měli byste si být jistí, že máte o tento obor skutečný zájem. Už na základní a střední škole byste měli navštěvovat různé soutěže např. Matematickou olympiádu. Výhodou pro vás bude také, pokud jste na ZŠ nebo SŠ navštěvovali třídy zaměřené na matematiku.

Studium je hodně náročné, je více abstraktní a jde v něm spíše o odvozování oproti středoškolskému počítání. Navštěvovat přednášky vám rozhodně stačit nebude. Vše bude záviset na vaší píli. Důležité není učit se věci nazpaměť, ale schopnost aplikace teorie na praktické příklady. Při studiu je tedy kladen velký důraz na pochopení základních předmětů. Na dodržení hesla „první rok propařím a studovat začnu až ten druhý“ rovnou zapomeňte.

Budete překvapeni, ale na některých univerzitách vás vezmou bez přijímacích zkoušek, např. na Západočeské univerzitě v Plzni. Někde vám zkoušku odpustí, pokud jste měli dobrý studijní průměr na střední škole a účastnili jste se matematických olympiád. Ale většinou vás čekají testy z čeho jiného než matematiky.

Nemusíte studovat jen obecnou matematiku, fakulty a ústavy nabízejí i obory jako matematické metody v ekonomice, aplikovanou matematiku pro řešení krizových situací nebo matematiku v kombinaci s informatikou.

Matematické obory naleznete na přírodovědeckých fakultách, ale také na Matematickém ústavu v Opavě nebo Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Seznam fakult, kde máte možnost studovat matematiku naleznete v tabulce.

Absolventi vykonávají profese jako matematik analytik, matematik ve finančních ústavech a v pojišťovnách či v profesích souvisejících s informatikou, technickou a stavební praxí, logistikou či v orgánech státní správy. Uplatnění absolventi naleznou jako spolupracovníci technika, ekonoma či jiného odborníka při řešení konkrétních problémů. Mají znalosti matematiky a informatiky vysokoškolské úrovně, jsou schopni organizace a řízení ekonomických subjektů a specializovaných oddělení státní správy a optimalizace ekonomických a personálních parametrů podnikatelských subjektů a státní správy. V případě zaměření na matematiku v přírodních vědách se pak také uplatní ve firmách, výzkumných ústavech a vývojových pracovištích přírodovědného zaměření. V neposlední řadě se uplatní jako středoškolští učitelé matematiky. Uplatnění je široké a mzdové podmínky se odvíjejí od zvoleného zaměření.

Přehled
Univerzita Město Fakulta Web Úspěšnost přijetí
ČVUT Praha jaderná a fyzikálně inženýrská www.fjfi.cvut.cz 82 %
JCU České Budějovice přírodovědecká www.prf.jcu.cz 72 %
MUNI Brno přírodovědecká www.sci.muni.cz 79 %
Brno ekonomicko-správní www.econ.muni.cz 40 %
OU Ostrava přírodovědecká prf.osu.cz 52 %
VSE Praha informatiky a statistiky http://fis.vse.cz 71 %
TUL Liberec přírodovědně-humanitní a pedagogická www.fp.tul.cz 78 %
UHK Hradec Králové přírodovědecká uhk.cz/prf nezjištěno
UJEP Ústí nad Labem přírodovědecká http://sci.ujep.cz 78 %
UK Praha matematicko-fyzikální www.mff.cuni.cz 100 %
UP Olomouc přírodovědecká www.prf.upol.cz 85 %
VŠB-TUO Ostrava ekonomická www.ekf.vsb.cz 63 %
Ostrava elektrotechniky a informatiky www.fei.vsb.cz 79 %
ZCU Plzeň aplikovaných věd www.fav.zcu.cz 99 %
UK Bratislava matematiky, fyziky a informatiky www.fmph.uniba.sk 51 %
UKF Nitra prírodných vied www.fpv.ukf.sk 53 %
UPJS Košice prírodovedecká www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta 43 %
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>