www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Návštěva prezidenta ČR na UJEP

Dne 19. 10. 2011 navštíví Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prezident Václav Klaus s chotí při svém třídenním pobytu v Ústeckém kraji.

Dvě hodiny, které jsou prezidentskému páru pro návštěvu na UJEP vyhrazeny, započnou v 10:10 h, kdy Václava a Livii Klausovi na univerzitě přivítají rektor prof. René Wokoun, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš a děkan pedagogické fakulty doc. Pavel Doulík. Následně bude pan prezident besedovat se studenty, akademiky a veřejností v Aule PF.

Na závěr besedy předá rektor UJEP prezidentskému páry hodnotné dary: skleněný válec s uměleckou grafikou pro Václava Klause a keramickou konvici pro první dámu. Oba dary jsou uměleckými díly našich studentů a akademických pracovníků z fakulty umění a designu, ateliérů sklo a keramika a porcelán.

Po ukončení besedy v 11:15 h přejde prezidentský pár s doprovodem do Kampusu UJEP, kde navštíví fakultu umění a designu. Na fakultě návštěvu přivítá děkan FUD doc. Michal Koleček. Zde si prezidentský pár prohlédne univerzitní kapli, kde bude instalována menší prezentace budovaného Kampusu UJEP, a přejde do vyšších pater budovy na terasy, ze kterých si prohlédne areál kampusu a současnou výstavbu Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra a Univerzitní knihovny.

Na závěr návštěvy se prezident s chotí v 11:55 h setkají s vedení univerzity a jejích součástí, tj. s prorektory, kvestorkou, děkany fakult a ředitelem ústavu.

Na univerzitě bude prezidentskou návštěvu doprovázet hejtmanka Ústeckého kraje paní Jana Vaňhová a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš.

Všechny Vás srdečně zveme na besedu s prezidentem ČR do Auly PF v budově České mládeže 8 v Ústí nad Labem od 10:10 h.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>