www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Nové studijní obory v ČR

Již dnes nepřehledná nabídka studijních programů a oborů na českých vysokých školách se dále rozšiřuje. Nové obory dostávají akreditace na technických, humanitních i uměleckých školách. V posledním roce vznikly i nové fakulty. Podívejme se, co všechno se v akademickém roce 2009/2010 objevilo.

Technické obory

Nově otvírané obory technického typu se většinou prezentují tak, že reagují na nejnovější vývoj a odráží aktuální potřeby na trhu práce. Hlavní výhody, které vysoké školy uvádějí ve svých tiskových zprávách a popisech nových oborů, jsou buď specializace na oblast, která byla dosud opomíjena, nebo naopak syntéza poznatků z různých oblastí a jejich propojování. Masarykova univerzita v Brně to dokonce řeší úzkou spoluprací fakult a oborem garantovaným a vyučovaným na dvou různých fakultách.

S novinkami v oboru informatiky se můžeme setkat na pražském ČVUT na fakultě elektrotechnické, kde se změnilo pojmenování i struktura většiny oborů. Dřívější studijní program Elektronika a sdělovací technika nese nový název Komunikace, multimédia a elektronika, pod nímž jsou čtyři různé bakalářské a čtyři magisterské obory aplikovaného charakteru. Program Otevřená informatika se zase pyšní svou „otevřeností“ studia, kde student má posílenou svobodu rozhodování o své další specializaci. Fakulta biomedicínského inženýrství zase otevřela vysoce perspektivní obor Biomedicínská informatika, dalšími otevřenými obory pak jsou Fyzioterapie a Radiologický asistent.

Fyzioterapii je možné se nově věnovat i na hradecké Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V Hradci se otevřel i obor zdravotnického záchranáře na Univerzitě obrany.

V Brně se na Masarykově univerzitě otevřel mezifakultní obor Informatika ve veřejné správě jako plod spolupráce Právnické fakulty a Fakulty informatiky. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU se na na Fakultě strojního inženýrství VUT otevřel obor Fyzikální inženýrství a biotechnologie. Zlínská Univerzita Tomáše Bati zase nabízí obor Informační a řídící technologie.

Multimédia

Populární oblast multimédií je nově možné studovat ve Zlíně v programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby zaměřeném do oblasti filmu. Mezi nabízené obory tam patří Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Režie a scenáristika nebo Střih a zvuk. Slezská univerzita v Opavě zase otevřela obor Multimediální techniky kombinujícím aplikovanou fyziku, informatiku a uměleckou tvorbu.

Chemie

V oblasti chemie je na chemicko-technologické fakultě pardubické univerzity otevřeno hned několik nových oborů. Jedním z nich je specializace na polymerní materiály, s nimiž je možné se nově setkat i ve Zlíně.

Ekonomika a právo

Několik zajímavých oborů se otevřelo v oblasti ekonomiky, managementu a práva. Ekonomicko-správní fakulta společně s Právnickou fakultou MU v Brně otevřela obor spojující finance a právo. Zcela nová Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě nabízí v češtině i angličtině obor Mezinárodní rozvojová studia. Zlín přišel s nabídkou oboru Daně a účetnictví. Soukromá Škoda Auto VŠ nabízí na bakalářském stupni prakticky zaměřený obor Podniková ekonomika a finanční management. V kombinované (dálkové) formě je ekonomiku a management možné studovat i na detašovaném pracovišti ostravské Vysoké školy podnikání ve Dvoře Králové nad Labem.

Humanitní a společenskovědné obory

Brněnská Pedagogická fakulta MU nabízí obor Speciální výtvarná výchova. Hradecká pedagogika zase otevřela obor Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností. Tamější filosofická fakulta přeměnila a rozšířila obor prezentace historických věd na „prezentaci a ochrany kulturního dědictví“. Dále získala akreditaci na doktorský program studia archeologie. Ve Zlíně se otevřelo Učitelství pro mateřské školy.

Na problémy současného světa a setkávání kultur reaguje obor olomoucké filosofické fakulty Kulturální studia přebírající úspěšný model fungování tohoto derivátu sociologie z britského Birminghamu, kde se tento obor v podstatě zrodil. Obor spadá pod katedru žurnalistiky a je v současnosti jediným zástupcem tohoto směru v celé visegrádské skupině. Tématům studia kultury se nicméně věnují i specializované kurzy např. na brněnské Fakultě sociálních studií v rámci studia sociologie či žurnalistiky.

Martin Malec

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>