www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Ostatní jazykové certifikáty

Pokud aspoň trochu cestujete, neobejdete se bez jazyků. Je pravda, že často stačí pouze angličtina, pořád ale zbývá mnoho důvodů, proč se učit i další jazyky. Motivaci k vyšším úrovním zvyšují různé jazykové certifikáty. Jazykové zkoušky je však potřeba realisticky uzpůsobit vlastním schopnostem a i tomu, zdali budeme chtít diplom ze zkoušky chtít uplatnit v českém, nebo mezinárodním prostředí.  Na následujících řádcích stručně probereme, jaké jsou možnosti.

Němčina

Hlavní rozhodnutí do začátku je, zdali zvolit Státní jazykovou zkoušku, nebo některý z mezinárodních certifikátů. Státní jazyková zkouška má u nás několik stupňů. Konkrétně lze složit zkoušku základní, všeobecnou, nebo speciální zaměřenou pro tlumočníky a překladatele.

Mezinárodní rozměr své němčině dáte v rámci zkoušek, které jsou organizovány Goethe Institutem, nebo i zkouškami Österreichisches Sprachdiplom.

Více informací o jednotlivých zkouškách se dozvíte na následujících stránkách.
http://www.goethe.de/
http://www.oesterreichinstitut.cz/

Francouzština

DELF, DALF
Zkoušky DELF a DALF jsou zřejmě nejrozšířenějším způsobem, jak dojít k certifikátu z francouzštiny. Mají tu výhodu, že jsou uznávány i českou státní správou a je k nim přihlíženo při přijímacím řízení na českých a francouzských univerzitách. Podle evropského referenčního rámce se DELF a DALF liší podle úrovně obtížnosti. Zkoušky probíhají většinou dvakrát ročně. V České republice je můžete složit ve Francouzském institutu v Praze, Brně či Plzni.
http://www.alliancefrancaise.cz/

Státní jazykové zkoušky
Státní zkouška je i zde dělena na základní, všeobecnou, tlumočnickou a překladatelskou. Mnohé z firem vyžadují právě složení některé z těchto zkoušek. Průběh zkoušek je velmi  podobný jako v případě německých jazykových zkoušek.
http://www.francouzstina-on-line.cz/

Španělština

Státní jazykové zkoušky
Mají stejné dělení jako u předchozích. Nejběžnější je základní a všeobecná zkouška, kterou pořádají vždy na jaře a na podzim školy s právem státní jazykové zkoušky. Charakter zkoušky je trochu odlišný. Nejprve se začíná porozuměním čtenému textu, následuje písemné vyjadřování a ústní zkoušku, která se koná  přibližně čtrnáct dní po realizaci písemné části, podstoupí pouze úspěšní kandidáti.

DELE
Mezinárodní zkoušky DELE  El Diploma de Español je u nás nabízena ve třech obtížnostech: Nivel Inicial, Nivel Intermendo a Nivel Superior. To odpovídá obtížnostem srovnatelnou s obtížností B1,B2, resp. C2. Místa, kde můžete jednou za půl roku zkusit své štěstí jsou v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Charakter zkoušky je zaměřen více na písemný projev.

Jan Duda

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>