www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Pedagogika (sport a TV, cizí jazyky)

S pedagogickým vzděláním se uplatníte nejen jako učitelé na základních školách, ale také jako školitelé ve firemních kurzech či jako pracovníci personálních agentur. Vaší výhodou bude totiž nejen znalost vystudovaných oborů, ale také proškolení v psychologii, tedy dobrý předpoklad pro práce, které stojí na komunikaci s lidmi.

Pokud chcete jít studovat učitelství na pedagogickou fakultu, zaměřené na výuku na základních školách, případně na filozofickou a přírodovědeckou fakultu, po jejichž absolvování můžete jít učit na střední školy, měli byste ovládat předměty, které si vyberete. Většinou se jedná o dvouoborové studium různých předmětů.

Jestli chcete jít učit, měli byste být trpěliví, protože budete muset zvládat dav dětí či adolescentních studentů. Přitom by vám tato skupina neměla být nesympatická, měli byste mít pro ni porozumění.  Zda se pro tuto práci hodíte, snadno otestujete například při referátu, který přednesete před třídou.

Studium pedagogického oboru můžete brát také jako obecnou průpravu pro neučitelské povolání, třeba když si vyberete jazyky. Pak se můžete uplatnit v různých nadnárodních společnostech, ale také jako překladatelé či tlumočníci.

Na pedagogických fakultách můžete studovat i cizí jazyky, nezapomeňte se ale podívat i na nabídku oborů na filosofických fakultách, kde je nabídka leckdy širší.

Studium TV a sportu

Neradi sedíte ve školní lavici. Chcete se naplno věnovat sportu? Co se při studiu dozvíte? Zkrátka vše se týká pohybu, volnočasových aktivit, udržení kondice a zdraví. Při dnešní trendu zdravého životního stylu, tedy žádný problém s uplatněním. Co ale přijímačky? Ty jsou docela rozdílné. Většinou se skládají jak z teoretické, tak talentové zkoušky. Teorie je jasná. Tvoří část celkového hodnocení a většinou jde o zhodnocení vašich znalostí obecný studijních předpokladů. Zato, aby vás pustili k praktickým talentovkám, tak budete potřebovat potvrzení od sportovního doktora, že jste opravdu způsobilí. Pak projdete všemožnými cviky od atletiky po plavání. Měli byste se snažit podat co nejlepší výkon. Podle statistik počtu přihlášených a přijatých studentů to vychází na sportovní obory asi šest ku jedné.

Trenérství umožňuje získat licenci na trenérskou činnost, kde můžete pochopit teorii sportu tak, abyste ji mohli předávat dalším. Druhý směr se točí okolo regenerace a výživy. Tady jde o vhodné aplikování různých vitaminových doplňků a sestavování jednotlivých cvičebních plánů a diet podle přání vašich budoucích klientů. No a nakonec posledním směrem, kterým se sport ubírá, je management cestovního ruchu. Po vystudování tohoto programu by pro vás neměl být problém připravit pro všechny „účastníky zájezdu“ atraktivní aerobic na pláži, nebo vypravit se s cestovou jako horský vůdce za dobrodružstvím.

Pedagogika (sport, TV a jazyky)

Univerzita Fakulta Webové stránky
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta www.ff.jcu.cz
Pedagogická fakulta www.pf.jcu.cz
Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta www.ped.muni.cz
Fakulta sportovních studií www.fsps.muni.cz
Filozofická fakulta www.phil.muni.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání www.icv.mendelu.cz
Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta www.pdf.osu.cz
Filozofická fakulta www.ff.osu.cz
Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta www.fpf.slu.cz
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická www.fp.tul.cz
Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta www.uhk.cz/pdf
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta www.pf.ujep.cz
Filozofická fakulta www.ff.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta www.pedf.cuni.cz
Fakulta tělesné výchovy a sportu www.ftvs.cuni.cz
Filozofická fakulta www.ff.cuni.cz
Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta www.upol.cz/fakulty/ff
Pedagogická fakulta www.upol.cz/fakulty/pdf
Fakulta tělesné kultury www.upol.cz/fakulty/ftk
Univerzita Pardubice Fakulta filozofická www.upce.cz/ff
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humantních studií www.fhs.utb.cz
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická www.fpe.zcu.cz
Fakulta filozofická www.ff.zcu.cz
Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta www.fedu.uniba.sk
Fakulta telesnej výchovy a športu www.fsport.uniba.sk
Filozofická fakulta www.fphil.uniba.sk
Prešovská univerzita v Prešově Pedagogická fakulta www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Filozofická fakulta www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
Fakulta športu www.unipo.sk/fakulta-sportu
Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta pdfweb.truni.sk
Filozofická fakulta fff.truni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárno Pedagogická fakulta www.selyeuni.sk/pf
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta www.pf.ukf.sk
Filozofická fakulta www.ff.ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta www.pdf.umb.sk
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>