www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Pedagogika

Zdroj obrázku: livingthai.org

Pokud se rozhodnete pro studium pedagogiky, nemusíte se stát nutně učitelem. Absolventi tohoto oboru by se měli stát odborníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Uplatnění najdou jak v institucích všech úrovní zabývajících se výchovou, vzděláváním a sociální péčí, tak i jako poradci v poradenských firmách a personalisté zaměření na vzdělávání. Práci mohou hledat v soukromém i veřejném sektoru jako lektoři a manažeři vzdělávání.

Aby vás práce učitele bavila, měli byste nejprve uvažovat, zda na ni máte vlohy. Učitelé by měli být v prvé řadě trpěliví. Také by si měli umět sjednat pořádek, nejlépe by z nich měl vyzařovat přirozený respekt. Protože při představě hodiny s neukázněnou třídou adolescentů lec komu vstávají vlasy na hlavě. Zároveň by učitel měl mít pro své žáky pochopení a říká se, že toto povolání je spíše poslání než práce. Pokud si myslíte, že vás bude naplňovat předávání vědomostí mladší generaci a práce s lidmi, pak byste měli uvažovat právě o studiu pedagogiky.

Přijímací řízení se liší fakultu od fakulty, stěžejní by měl být Test studijních předpokladů, ale dále také můžete absolvovat talentové a praktické přijímací zkoušky a testy odborných znalostí.

Tento obor by si měli vybrat ti, kteří chtějí ve své práci komunikovat s lidmi. Odejdou ze školy nejen se znalostmi o vystudovaném oboru, ale budou také proškoleni v psychologii. Studium je většinou dvouoborové, ale vyskytují se i výjimky. Pedagogické obory najdete nejčastěji přímo na pedagogických fakultách. Ovšem některé univerzity nabízí zajímavé obory v této oblasti i na svých filozofických fakultách.

Během bakalářského programu vás čeká studium odborných základů dvou aprobačních předmětů. Pro jednotlivé aprobační předměty je připravena taková struktura povinných a povinně volitelných kurzů, která umožní studentům proniknout do odborných základů jednotlivých předmětů a současně je mají připravit pro jejich budoucí učitelskou profesi. Naproti tomu v průběhu navazujícího magisterského studia se dozvíte více o pedagogicko-psychologických disciplínách a oborových didaktikách. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou již plně kvalifikováni jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na základních a středních školách.

Pedagogické či filozofické fakulty naleznete nejen v největších univerzitních městech naší republik, seznam naleznete v tabulce. Můžete se rozhodnout, zda dáte přednost univerzitě, kterou máte nejblíž domovu, nebo té, která nabízí větší výběr studijních oborů.

Průměrná mzda v oboru:

  • Učitel základní a střední školy 22 190 Kč
  • Vysokoškolský pedagog 23 150 Kč
  • Výzkumný a vědecký pracovník 25 500 Kč

Milujete sport a chtěli byste ho zkombinovat se svým studiem? Pokud si vyberete fakultu sportovních studií, kde se komplexně věnují sportu a všemu, co s ním souvisí (sportovní a pohybové aktivity, správná životospráva, volnočasové aktivity, udržení kondice a zdraví, …). Při dnešním trendu zdravého životního stylu, tedy žádný problém s uplatněním.

Na pedagogickou fakultu můžete jít i v případě, že plánujete svoji kariéru v mezinárodní firmě. Pokud si totiž vyberete jazyky, můžete se uplatnit jako překladatelé či tlumočníci. Větší výběr oborů cizích jazyků vám může ovšem nabídnout filozofická fakulta.

Univerzita Město Fakulta Web Úspěšnost přijetí
JČU České Budějovice pedagogická www.pf.jcu.cz 65 %
MU Brno pedagogická www.ped.muni.cz 50 %
Brno filozofická www.phil.muni.cz 56 %
Brno sportovních studií www.fsps.muni.cz 32 %
OU Ostrava pedagogická http://pdf.osu.cz 37 %
SU Opava veřejných politik www.fvp.slu.cz 31 %
Opava filozoficko-přírodovědecká www.fpf.slu.cz 47 %
TUL Liberec přírodovědně-humanitní a pedagogická www.fp.tul.cz 78 %
UHK Hradec Králové pedagogická www.uhk.cz/pdf 99 %
UJEP Ústí nad Labem filozofická http://ff.ujep.cz 83 %
Ústí nad Labem pedagogická http://pf.ujep.cz 69 %
UK Praha pedagogická www.pedf.cuni.cz 40 %
Praha tělesné výchovy a sportu www.ftvs.cuni.cz 43 %
Praha filozofická www.ff.cuni.cz 35 %
UP Olomouc pedagogická www.pdf.upol.cz 37 %
Olomouc tělesné kultury http://ftk.upol.cz 54 %
UPA Pardubice filozofická www.upce.cz/ff 61 %
UTB Zlín humanitních studií http://fhs.utb.cz 47 %
ZČU Plzeň pedagogická www.zcu.cz/fpe 40 %
Plzeň filozofická www.zcu.cz/ff 61 %
KU Ružomberok pedagogická www.pf.ku.sk 60 %
Ružomberok filozofická www.ff.ku.sk 84 %
PU Prešov pedagogická www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta 65 %
Prešov športu www.unipo.sk/fakulta-sportu 93 %
Prešov filozofická www.unipo.sk/filozoficka-fakulta 52 %
Prešov humanitných a prírodných vied www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied 65 %
TU Trnava pedagogická http://pdfweb.truni.sk 54 %
UJS Komárno pedagogická www.selyeuni.sk/pf 69 %
UK Bratislava pedagogická www.fedu.uniba.sk 71 %
Bratislava telesnej výchovy a športu www.fsport.uniba.sk 83 %
Bratislava filozofická www.fphil.uniba.sk 72 %
UMB Banská Bystrica pedagogická www.pdf.umb.sk 73 %
Banská Bystrica humanitných vied www.fhv.umb.sk 67 %
UKF Nitra pedagogická www.pf.ukf.sk 71 %
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>