www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Ponoření do historie – studium mezinárodních teritoriálních studíí (FSV UK)

Pokud se rozhodnete studovat mezinárodní teritoriální studia, brzy přestanete počítat otázky typu: „Hmm, a co že to z tebe vlastně bude?“ Když jsem se hlásila na svou nynější alma mater, byla má představa o náplni oboru podobně mlhavá jako je dodnes představa většiny mých známých. Tušila jsem v té mlze nějaké mezinárodní vztahy a trochu historie, něco z geografie a společenských věd, to vše zahalené do lákavého slova „mezinárodní“.

Historie… a historie

Udělala jsem tenkrát školáckou chybu – nepodívala jsem se na seznam vyučovaných předmětů. Hned by mi bylo jasné jedno: drtivá většina bakalářského cyklu stojí na studiu moderní historie, což znamená od Velké francouzské revoluce dodnes. Mým jediným štěstím bylo, že mě dějiny začaly díky této škole a jejím učitelům skutečně bavit, jinak bych se z probírání historie nejrůznějších států tam i pozpátku zbláznila.

Stěžejní předměty se věnují moderní historii pěti světových teritorií, kterým pak odpovídají  magisterské obory: západní Evropa, německy mluvící státy, středo- a jihovýchodní Evropa, Rusko a USA. Jako doplněk si lze z volitelných předmětů vybrat historii téměř každého státu z daného teritoria. Dalšími povinnými předměty jsou úvody do jednotlivých společenských věd a kvalitně vyučovaná geografie. Nezapomíná se ani na současnost – povinný seminář k aktualitám a řada volitelných předmětů vás přece jen nenechá se v té historii úplně utopit.

Organizace studia

Organizace studia záleží do značné míry na vás, každý si svůj rozvrh vytváří sám a k dispozici má poměrně širokou škálu možností. Díky schopnému vedení institutu, které dokáže studentům vyjít vstříc, si tak každý může upravit studium k obrazu svému. Komunikace s učiteli je většinou bezproblémová, i když pochopitelně záleží na každém vyučujícícím.

Jediné, co trochu komplikuje organizaci studia, je složitá administrativa, kterou je potřeba řešit přes studijní oddělení sídlící v jiné části Prahy než budova, kde se vyučuje (a která kromě tohoto handicapu nabízí jinak veškeré zázemí, které ke studiu potřebujete). Na druhou stranu i po této stránce se začíná blýskat na lepší časy.

Případné těžkosti na začátku studia pomáhá prvákům řešit přehledná příručka vypracovaná studentským časopisem Sociál, jehož redakci tvoří studenti ze všech oborů fakulty. Potřebné informace prváci získají také na seznamovacím kurzu, který se koná vždy v září.

Studentský život

Co se studentských organizací a aktivit týče, patří FSV mezi nejaktivnější fakulty univerzity. U většiny oborů fungují studentské samosprávy a sami studenti mohou vytvářet nejrůznější zájmová sdružení, jejichž patronem je Studentská unie UK. Samotný Institut mezinárodních studií, na němž se mezinárodní teritoriální studia vyučují, se může pochlubit pověstným společenským životem a přátelskou atmosférou, které přispívá i poměrně nízký počet studentů v jednotlivých ročnících.

Mně osobně tak studiu tohoto oboru, kromě zcela nového pohledu na historii a novým dovednostem jako například schopnosti kritického myšlení, přineslo i další neocenitelnou věc, a tou jsou dobří přátelé.

Adéla Denková

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>