www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Potřebujeme mladé odborníky v mikroelektronice – hlásí firmy

Společenské postavení a prestiž mikroelektronických a elektrotechnických oborů nejsou příliš vysoké, i přes rostoucí poptávku společností po přílivu mladých odborníků v tomto oboru. Přitom tato poptávka je u mladých lidí dost často několikrát vyšší než v případě ostatních atraktivních a populárních oborů.

Je skutečností, že mladí lidé mohou získat kvalitní vzdělání v oborech, které možná neznějí příliš lákavě, ale uplatnění a ohodnocení v nich je mnohem zajímavější, než  u jiných, na první pohled populárnějších oborů. Podle Českého statistického úřadu u nás v elektrotechnickém průmyslu včetně mikroelektroniky působí 1 200 společností, které zaměstnávají 163 tisíc lidí. Tržby odvětví dosahují 450 miliard korun a na celkové produkci veškerého průmyslu v České republice se tak podílí 14,6 procenty.

Další velkou výhodou je určitá tradice tohoto oboru u nás a osobnosti vycházející z doby, kdy české firmy zaujímaly ve světě významné pozice. Příkladem může být na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. Vyučující a vědec na Ústavu mikroelektroniky FEKT a jeden z hlavních propagátorů mikroelektroniky mezi mladými u nás i ve světě působil ve vedoucích funkcích u řady tuzemských i zahraničních firem a dnes své zkušenosti předává studentům.

Na fakultě zajišťuje výuku předmětu – Mikroelektronika a technologie součástek v bakalářském studiu a Moderní mikroelektronické technologie v magisterském studiu. Tyto předměty se zabývají elektrotechnickým hardware, neboli základními principy výroby a použití elektronických součástek, obvodů a systémů v širším slova smyslu tak, aby absolvent získal přehled nejen o principech a podstatě jednotlivých součástek, ale i o jejich použití včetně integračních principů. „Možná to zní záludně, ale je to v podstatě velmi jednoduché, jen je třeba si uvědomit všechny souvislosti“ usmívá se doc. Szendiuch a dodává: „každý z nás, i když to možná netuší, dochází s mikroelektronikou denně do styku – mobily, televize, iPhony, počítače a spousta dalších běžně používaných věcí jsou tvořeny z elektronických součástek. Má-li dojít k účelnému využití, je důležité vědět, jak s takovými věcmi zacházet. Aby bylo dosaženo spolehlivé funkce, měl by každý aspoň tušit, kde se elektronika vyskytuje a co lze od ní očekávat. Týká se to nejen návrhu, výroby a užívání, ale i likvidace, jež úzce souvisí s ekologií a světovou legislativou na ochranu životního prostředí. Jaké důsledky mají monitory, baterie a spotřební elektronika v komunálním odpadu by si měl uvědomit každý z nás. Proto je třeba navrhovat nové výrobky s vysokou jakostí, což znamená na vysoké technické úrovni, ale přitom levně a ekologicky tak, aby nám usnadňovaly život nejen v současnosti ale i v budoucnosti“ Důkazem šikovnosti „českých ručiček“ mohou být například herní konzole Xbox 360 a PlayStation, většina mobilních telefonů Nokia nebo třeba hodinky Swatch – ty všechny řídí integrované obvody navržené a vyrobené v České republice. Málokdo také například ví, že se u nás nachází centrální servis počítačů Asus pro střední a východní Evropu a Severní Afriku a celá řada světově známých firem.

Zásluhy a ocenění doc. Szendiucha, dokládá také řada ocenění ve světě, z nichž poslední mu bylo uděleno v roce 2007 v San Jose (USA) jako cena „Fellow Award of the Society“ od „International Microelectronics and Packaging Society“ za zásluhy ve výzkumu a vzdělávání v oblasti mikroelektronických montážních technologií, za založení a rozvoj výukové laboratoře na FEKT VUT v Brně a za dlouholetou aktivní činnost v TPC (evropský programový výbor IMAPS), kde publikoval v řadě zemí několik desítek odborných příspěvků.

„Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií studuje nyní okolo 700 nových studentů, kteří mají možnost se přesvědčit o pozici jejich oboru např. na konferencích Nekonvenční zdroje elektrické energie (www.nzee.cz) nebo také na mezinárodní konferenci Moderní baterie, akumulátory a palivové články (www.aba-brno.cz), nebo studentské soutěži EEICT,“ dodává vedoucí Ústavu Mikroelektroniky FEKT VUT v Brně, prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.  Mikroelektroniku si mohou mladí také vyzkoušet nanečisto také v Multimediální virtuální laboratoři mikroelektronických technologií (http://www.umel.feec.vutbr.cz/~vasko/o-aplikaci/).

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>