www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Právo

Zdroj obrázku: ehow.com

Láká vás studium práv? Právnické fakulty patří na univerzitách tradičně k nejprestižnějším a o studium je velký zájem. Jako absolventi právnické fakulty máte možnost najít si uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve veřejné správě i ve oblasti tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.

Student práv by měl mít všeobecný rozhled a výbornou paměť. Chybět by vám také neměla schopnost logického uvažování, protože zákonné předpisy musíte propojit s praxí. Náročnost studia je rozdělena většinou do dvou období. Na to kdy chodíte do školy a máte spoustu volného času a pak na zkouškové, kdy vás čekají hodiny a hodiny strávené nad knihami. Během studia se předpokládá, že si zlepšíte či upevníte znalosti některého z cizích jazyků.

Studovat na právnické fakultě můžete v Praze, Brně, Olomouci a Plzni. Nebo si zvolte jednu z fakult na Slovensku, kde si můžete vybrat z univerzitních měst jako je Bratislava, Košice, Trnava či Bánská Bystrica.

Na plzeňských právech budete pro přijímací zkoušky potřebovat výsledky testů Obecných předpokladů ke studiu („Scio testů“, v rámci testů Národních srovnávacích zkoušek) a Základů společenských věd. Ostatní univerzity mají své přijímací řízení na stejném principu.

Výhodou u právnických fakult může být, že pokud nesložíte úspěšně přijímací řízení, můžete se zapsat do kurzu celoživotního vzdělávání již pro příslušný akademický rok. Tento kurz bývá dvousemestrální. Ale pozor, kurz je zpoplatněn a navíc účastníci kurzu nemají status studenta. Ovšem neuteče vám rok studia a později se můžete připojit k normálnímu studiu.

Studium na právnických fakultách nabízí bakalářské a magisterské navazující programy, nejčastějším oborem je Veřejná správa. Pokud chcete mít ale klasické právní vzdělání měli byste si vybrat magisterský program, který je v délce 5ti let. Nabízen je program Právo a právní věda s oborem Právo.

Absolventi nacházejí velmi často uplatnění v advokátních kancelářích, kde mají možnost seznámit se s různorodou agendou. Nevýhodou je požadavek vysokého pracovního nasazení a ve většině případů s poměrně nízkým platem začínajícího advokátního koncipienta. Ten se pohybuje kolem 10 tisíc korun měsíčně, záleží na regionu. Příjmy zkušených právníků se u nás pohybují v řádech stokorun až tisícikorun za hodinu. Podobné platové podmínky mají notáři a exekutoři. Ve státním sektoru jsou právníci zařazeni do platových tříd s ohodnocením cca 18-21 tisíc Kč hrubého s možným navýšením díky osobnímu ohodnocení.

Právníci, advokáti, notáři či soudci jsou spojováni s vysokými platy. Na druhou stranu, realita je taková, že ne každý absolvent práv získá nadprůměrně placené místo v zavedené právní kanceláři. Konkurence je velká a možnost uplatnění přímo v oboru omezená. V nadcházejících letech se navíc počítá se snižováním šance získat uplatnění, což bude způsobeno především tím, že dojde k rychlému nárůstu počtu absolventů tohoto oboru. Přetlak absolventů nad počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat.

Průměrná mzda v oboru:

  • Advokát 51 360 Kč
  • Notářský koncipient 20 610 Kč
  • Právník 34 140 Kč
Přehled
Univerzita Město Fakulta Web Úspěšnost přijetí
MU Brno právnická www.law.muni.cz 20 %
UK Praha právnická www.prf.cuni.cz 22 %
UP Olomouc právnická www.pf.upol.cz 24 %
ZČU Plzeň právnická http://zcu.cz/fpr 23 %
UK Bratislava právnická www.flaw.uniba.sk 58 %
UMB Banská Bystrica právnická www.prf.umb.sk 76 %
UPJŠ Košice právnická www.upjs.sk/pravnicka-fakulta 90 %
TU Trnava právnická http://iuridica.truni.sk 68 %
Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>