www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Přijímací řízení

Přijímací řízení na VŠ může mít různé podoby. V současné době převládají písemné testy. Čím dál častěji jsou to přitom dotazníky obecného charakteru, které mají zjistit vaše studijní předpoklady. Vy volíte odpovědi z nabízených možností. Nicméně řada fakult stále dbá na zjišťování vašeho nadání pro studium zvoleného oboru pomocí testů vyžadujících vaši vlastní interpretaci odpovědi.

Testy a zase testy

Testování bývá ve většině případů jednokolové, což znamená, že se rozhoduje o vašem přijetí či nepřijetí na základě jednoho testu. Avšak někdy bývají z prvního kola vybráni adepti, kteří se účastní ještě kola druhého, majícího často formu ústního pohovoru. Na základním stupni tak bývají zjišťovány obecnější znalosti a předpoklady o studium, v druhém kole pak míra zájmu o obor a zda se v něm alespoň základně orientujete.

O tom, jaké testy vás čekají u přijímaček na vámi zvolený obor, se informujte už v předstihu, ať víte, s čím počítat, případně, co trénovat. Každá fakulta pořádá den otevřených dveří, kde můžete pohodlně získat potřebné informace. Čerpat můžete také z  webových stránek, kde ale najdete spíše obecné údaje.

Přijímačky – co, kdy, kde a jak?

Na přijímačky se můžete připravit sami podle vypsaných požadavků, můžete se však zapsat také do nějakého přípravného kurzu. Pořádají je jednak samotné vysoké školy, ale také jiné instituce. Ne vždy vám však bude takový kurz užitečný, a tak se o něm snažte zjistit co nejvíc informací, nejlépe od jeho absolventů.

Na většinu vysokých škol je třeba podat přihlášku do 28. února. K tomuto datu bohužel většinou ještě nevíte, kdy se uskuteční přijímací řízení. Často to bývá vymezeno jen delším časovým obdobím, například jednoho týdne. A tak nezbývá než čekat, až vám přijde doporučený dopis s pozvánkou k přijímačkám a doufat, že se vám nebudou termíny u více zvolených škol a oborů krýt. Pozvánky bývají rozesílány většinou v dubnu, přitom samotné přijímací řízení probíhá od konce května do konce června či začátku července. Soukromé vysoké školy testují i v srpnu a září.

Co dělat, když vám přijdou třeba dvě pozvánky na stejný den, přitom jedna například na pražskou školu a druhá na brněnskou? Nebo když vás v případě brzkých termínů ve stejný den čeká maturita? Odpověď není jednoduchá.  Školy většinou mívají vypsaný náhradní termín přijímacího řízení, ovšem toho se můžete zúčastnit jen ve výjimečných a odůvodněných případech – těmi jsou například nemoc nebo konání maturity ve stejný den. Rozhodně neuspějete se zdůvodněním žádosti kolizí s termínem přijímacího testu na jinou školu. A tak nechcete-li fingovat nemoc, díky které byste dostali potvrzení od lékaře, musíte upřednostnit jen jednu školu. Přitom je na vaší úvaze, zda dáte přednosti oboru, který si moc přejete studovat, nicméně je obtížné se na něj dostat, nebo oboru, o který tolik nestojíte, avšak úspěch u přijímaček je jistější.

Druhá kola

Vaší šancí, jak se dostat na VŠ, pokud u přijímaček neuspějete, je také 2. kolo, které vypisují ty školy, které v řádném termínu neobsadily všechna místa. Bývá většinou v září. Dodatečné kolo přijímacího řízení vypisují především technické obory, kam bývá přijímán vysoký počet uchazečů, přičemž zájemců je málo (i přes to, že jsou jejich absolventi na trhu práce velmi žádaní).

Scio testy (NSZ)

Co se týče možností přípravy na přijímačky a termínů, jsou pro vás nejvýhodnější ty školy a obory, pro které zajišťuje přijímací řízení společnosti Scio pomocí Národních srovnávacích zkoušek. Probíhají totiž ve třech termínech – v březnu, dubnu a květnu, přitom uchazeč si může vybrat, kdy chce test psát. Dokonce můžete absolvovat všechny tři termíny a je vám pak započítán nejlepší výsledek. Výhodou je také místo konání, jelikož se testuje po celé České republice, takže můžete psát přijímačky na pražskou školu třeba v Ostravě. Národní srovnávací zkoušky využívá v letošním roce Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Fakulta sociálních studií MU v Brně, Fakulta pedagogická, přírodovědecká a zdravotně-sociální Ostravské univerzity v Ostravě, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta humanitních studií v Hradci Králové, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Poplatky

Přijímací zřízení na VŠ není zdarma, uchazeči musí při podání přihlášky (jak klasické, tak elektronické) prokázat zaplacení administrativního poplatku. Ten bývá většinou nižší v případě elektronické přihlášky, pohubuje se kolem 500 Kč, resp. 550 Kč u klasické přihlášky, za každou podanou přihlášku.

Tereza Zemanová

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>