www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Příprava na test OSP

Pokud vám někdo bude tvrdit, že test Obecné studijní předpoklady (OSP) „se nedá naučit“, má pravdu. V testu OSP své naučené znalosti zhodnotíte pomálu, zato v něm můžete prokázat schopnosti a dovednosti, které dokazují nikoliv to, CO jste se naučili, ale JAK se umíte učit. A umět se učit se nedá naučit, dá se to ale dobře natrénovat. A protože je test OSP JINÝ, musí být jiná i příprava.

Příprava na OSP „teď hned“

Pokud už vaše přijímačky klepou na dveře a nemáte čas rozvíjet obecné studijní předpoklady pečlivě, nepodléhejte skepsi. Mnohé se dá ještě dohnat a hlavně – na to, abyste zvládli přijímačky, většinou nemusíte patřit k úplné špičce. Dosáhnout toho, abyste se umístili „nad čarou“ půjde u většiny fakult i tak.

Pečlivá a dlouhodobá příprava na OSP

Máte-li dostatek času, máte zároveň možnost své studijní předpoklady rozvíjet důkladně a hned několika způsoby. Doporučujeme vám použít všechny metody rozvoje, protože každá z nich má v přípravě trochu jiný přínos.

Čtení náročnějších textů (odborných, ale i literárních)

Tato činnost rozvíjí vaše schopnosti v užívání jazyka, rozšiřuje vaši slovní zásobu, zpřesňuje chápání významů slov, umožňuje rozlišovat drobné významové rozdíly, učí vás orientovat se ve složitých situacích, umožňuje nacházet souvislosti, které nejsou na první pohled patrné, trénuje vaši soustředěnost atd. Nemusí vždy jít jen o literaturu v pravém slova smyslu, existuje celá řada zajímavých časopisů a dalších periodik, která poskytují náročnou, ale často velmi čtivou četbu. Tímto přímo simulujete běžnou studijní situaci.

Řešení problémů

Nejen vaše studium, ale také média přinášejí každý den spoustu nových a unikátních událostí. Ačkoliv se to mnohdy nezdá, na každou z nich existuje vždy několik názorů, často protichůdných. Na prvním místě je snaha nalézt různé názory na tutéž věc, následovat ale musí jejich kritické zhodnocení na základě doložených faktů.

Formulace vlastních názorů

Pokuste se formulovat vlastní názor na nějakou událost nebo fakt (ať už se týká studia nebo toho, co vás zaujme při rozhovoru s kamarády, v médiích). Nejprve svůj názor zformulujte, a potom se pokuste zpětně analyzovat, jestli vaše pojetí nemůže mít nějakou vadu, zda není možný protiargument, který by váš názor mohl pozměnit nebo vyvrátit. Zkontrolujte také, jestli jste použili skutečně těch správných pojmů a výrazů, zda by nebylo možné nahradit je něčím přesnějším a výstižnějším.

Diskuse

Pokud máte možnost, diskutujte, zejména na témata, která otevírají prostor k mnoha různým názorům. V diskusi je důležité nejen dobře argumentovat, ale také bedlivě poslouchat (číst). Jedině tehdy, pokud posloucháte, co ten druhý říká (píše), můžete jeho názory analyzovat a podle toho přizpůsobit svou vlastní odpověď. Jak v testu OSP, tak při studiu na VŠ má tato schopnost velký význam.

Hra strategických her (i na PC)

Učit se hrou (a rozvíjet tak své studijní předpoklady) je vůbec nejlepší možnost, jak dosáhnout pokroku. Např. šachy zdokonalují velmi dobře kombinační a strategické schopnosti, které uplatníte jak při testu OSP (analytický oddíl), tak při studiu.

Řešení rébusů a hříček

Starší generace „vyrůstaly“ na rubikových kostkách. Podobných „hračiček“ je více a podporují schopnosti vyhledávat a nacházet řešení. Kromě toho existují další možnosti, které nemusejí být nudné. Mezi ně nesporně patří SUDOKU (nikoliv křížovky). SUDOKU má velmi pozitivní vliv na to, jak člověk umí hledat správné postupy řešení problémů.

Podpora matematických dovedností

Nejcennější a pro většinu lidí nejpotřebnější bude příprava na kvantitativní oddíl testu OSP. Z tohoto oddílu se toho dá nejvíc naučit a opráší-li člověk základy matematiky, může pak ušetřit spoustu času jen na tom, že při setkání s úlohou v ostrém testu okamžitě použije naučený postup (algoritmus), aniž by jej musel napřed zjišťovat a ověřovat.

více na www.scio.cz

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>