www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Projektová výuka je budoucností vzdělávání. Průkopníkem v Česku je Unicorn College

Dlouhodobé výzkumy směřované na spokojenost vysokoškolských studentů se vzdělávacími osnovami ukazují, že za největší problém považují nedostatek praxe.  Nevidí souvislost mezi podávanými informacemi a jejich potenciálním využitím. S tímto trendem se dlouhodobě snaží bojovat koncept aplikované projektové výuky, který v Česku propaguje například Unicorn College.

Známe to všichni – pedagog nám předává nějaké znalosti (třeba fyzikální příklady či integrály), bez kontextu nebo názorného příkladu, k čemu slouží v praxi. Mozek studenta si s informací poradí mnohem hůře a někdy vůbec. Strohé vědomosti si pamatovat nechceme, ztrácíme potřebnou motivaci.

Opakem je princip aplikované výuky, který tvoří jeden z pilířů vzdělávacího modelu Unicorn College. Klíčovým prvkem konceptu je projektová výuka, kdy se studenti během celého semestru účastní projektů či workshopů. Znalosti, které načerpali během přednášek a seminářů si zkouší v praxi.

Projekty nejsou brány pouze jako nějaké cvičení.  Jsou reálnými simulacemi situací, se kterými se studenti setkají v pracovním procesu. Každá skupina má přesně dané funkce včetně zodpovědného vedoucího projektu. Vše funguje podle zásad standardní, profesionální firemní kultury. Ať jsou to pravidelné schůzky s klienty, interní porady, správy rozpočtu či delegování práce mezi členy týmu.

Důležitější aspekt je feedback. Každý projekt průběžně hodnotí odborník z oboru, který době pracuje na relevantní pozici v některé z předních firem působících na českém trhu (v případě Unicorn College zde funguje spolupráce například s Českou spořitelnou, Microsoft nebo Apple).  Studenti tak mohou zjistit, jak by projekt fungoval v praxi. Dostávají relevantní připomínky od odborníků zvyklých na vysokou úroveň práce a maximální praktickou funkčnost projektů.

Zkušenosti, které studenti získají během praxe, jsou klíčové pro uplatnění v zaměstnání. Podle nedávného průzkumu společnosti Deloitte mezi českými vysokoškoláky vyplynulo, že téměř všichni studenti (bylo jich přes 90 %), kteří měli práci nebo stáž související s oborem jejich studia, se domnívají, že šlo o užitečnou zkušenost.

Studenti Unicorn College se v současné době (kromě již výše zmíněných společností) mohou zapojit do praxe i na prestižních vědeckých projektech. Příkladem za všechny budiž například exkluzivní spolupráce s Oxfordskou univerzitou na Velkém hadronovém urychlovači výzkumného centra CERN. Studenti se sem pravidelně vypravují společně s pedagogy a sbírají tak neocenitelné zkušenosti pro budoucí pracovní uplatnění.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>