www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

První sloučení vysokých škol v ČR právě probíhá

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) koncem ledna podepsala smlouvu o koupi 100% podílu Středočeského vysokoškolského institutu (SVI Kladno). Došlo tak k prvnímu kroku, který v budoucnu povede ke sloučení obou škol.

„Spojení dvou vzdělávacích subjektů je začínající trend, který je dobře vidět také v oblasti veřejného školství. Naším záměrem bylo dosažení lepší pozice na silně konkurenčním trhu. Máme toho totiž mnoho společného, ať už důraz na praktické využití získaných znalostí či vysokou prestiž vyučovaných oborů. To vše jen zvýší užitek našich společných studentů,“ míní Radek Řechka, předseda představenstva VŠMIE a nově jmenovaný jednatel SVI.

Do konce tohoto akademického roku se pro studenty ani zaměstnance obou škol nic nemění, došlo pouze ke změně formálního majitele SVI Kladno. Sloučení obou škol umožní zkvalitnit nabídku oborů a forem studia, i materiálního a technického zázemí škol. „K dnešnímu datu se tak počet studentů obou škol blíží téměř 2 000. Spojení odborných a pedagogických týmů obou škol zase umožní zvýšit počet kmenových pracovníků a tím významně přispět ke zvýšení kvality nejen vlastní výuky, ale i vědeckovýzkumné a publikační činnost,“ uvádí rektor VŠMIE prof. Ing. Jiří Dvořák, Dr.Sc. „Tímto krokem se otevírají další příležitosti pro akreditaci nových studijních programů a oborů, včetně plně distančního systému studia a úzce specializovaných navazujících magisterských programů. Bude možné rozšířit spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami, což umožní, aby co nejvíce našich studentů strávilo alespoň jeden semestr studiem v zahraničí. Tímto krokem současně přispějeme k plnění jedné z priorit Dlouhodobého záměru MŠMT do roku 2015, tj. zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání,“ dodává Jiří Dvořák.

Současný rektor SVI Ing. Bohumil Janyš dodal: „Sloučením SVI a VŠMIE vznikne na vzdělávacím trhu velmi silný vzdělávací subjekt, odpovídající současným demografickým podmínkám. Bude patřit počtem studentů do první desítky soukromých vysokých škol a umožní plné využití kapacity akademických pracovníků působících na obou školách.“

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>