www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda – nové vydání po devíti letech

Psychologie Akinsonové a Hilgarda, jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě i u nás, po devíti letech znovu vychází. Tentokrát přepracovaná a v novém českém překladu.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda se stala učebnicí, kterou ve výuce využívají univerzity i střední školy po celém světě. Pedagogy i studenty si získala svým komplexním zpracováním, podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a výsledků výzkumů. Kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem, její text je přehledný a jasný. Každé další vydání odráží nové výzkumy a posun v bádání. Nyní vychází znovu česky, předlohou se stalo patnácté vydání anglické – důkladně přepracované a aktualizované. Kniha byla nově přeložena, kompletně zredigována, opatřena přílohami, rejstříky, poznámkovým aparátem a seznamem české literatury.

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda pokrývá hlavní oblasti psychologie: historii a metodologii oboru, kognitivní psychologii, emoce a motivaci, psychologii osobnosti, neurobiologické základy lidského chování, psychický vývoj, sociální chování, psychopatologii a psychoterapii. Srozumitelně napsaný text doplňuje množství schémat, fotografií, grafů, obrazových prvků a dalších učebních doplňků.

Nové vydání knihy Psychologie Atkinsonové a Hilgarda obsahuje některé významné novinky: Tým amerických editorů byl poprvé doplněn o evropské autory. Text je nově členěn, každá kapitola upozorňuje na soudobé výzkumy. Na konci kapitol jsou zveřejněna dvě protikladná pojednání, rozebírající určité téma nebo koncepci z různých perspektiv, a jednotlivá témata jsou proložena otevřenými otázkami navrženými k podnícení diskuse a rozboru. Kapitoly jsou ukončeny bodovým shrnutím a pojmy ke snadnému zvládnutí velkých částí textu. Nechybějí odkazy na užitečné internetové stránky a seznam literatury dostupné v češtině. Speciální příloha odkazuje ke cvičebnici Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2011), kterou si lze pro lepší zvládnutí učiva pořídit k učebnici.

Učebnice je určena středoškolákům připravujícím se na studium psychologie, pedagogiky či sociálních oborů, studentům psychologie, učitelství, lékařství a sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, manažerům, a dalším zájemcům o psychologii. Již předchozí česká vydání se dostala na seznamy předepsané literatury k přijímacím zkouškám a následně ke studiu na desítkách českých vysokých škol a VOŠ (především na katedrách psychologie a pedagogiky filozofických či pedagogických fakult, ale mj. také na DAMU, Vysoké škole báňské nebo Fakultě výtvarných umění VUT Brno).

První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil už v roce 1953 Ernest Hilgard, profesor psychologie na Yaleově a Stanfordově univerzitě (USA). V pozdějších vydáních Hilgard spolupracoval s manžely Atkinsonovými. V současnosti je tato úspěšná učebnice průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění. 15. vydání připravili S. Nolen-Hoeksema, B. L. Fredrickson, G. R. Loftus a W. A. Wagenaar.

Užitečnost a srozumitelnost knihy dokládají i čtenářské reakce z internetového knihkupectví Amazon.com: Koupila jsem si tuhle knihu v 1. ročníku studia psychologie a investice do ní se mi rozhodně vrátila… Doporučuji knihu každému, kdo studuje nebo se jen zajímá o psychologii. Pomohla mi při psaní všech písemných prací…“ i z české sítě fanoušků knih BookFan.cz: „Opravdu výživné čtení. Určitě doporučuji každému, nejen studentům psychologie, ale i obyčejným lidem, co chtějí trochu pohlédnout pod pokličku této vědě.“

Více o knize Psychologie Atkinsonové a Hilgarda včetně ukázek:

http://obchod.portal.cz/produkt/psychologie-atkinsonove-a-hilgarda/

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>