www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Reference

Během osmi let existence projektu jsme spolupracovali s 221 vzdělávacími institucemi nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a exotické Havaje. Inzerce v katalogu představuje:

 • jistotu, že se o možnosti pomaturitního studia dozví v pravý čas ti správní lidé.
 • záruku spolehlivé distribuce, kdy se nám díky mnohaleté spolupráci se zástupci středních škol podařilo vybudovat fungující distribuční síť.

Maturanti tak katalog dostanou zdarma do ruky od svého výchovného poradce.

Všem našim inzerentům děkujeme za projevenou důvěru. Níže uvádíme jejich zkrácený přehled

 • A – job
 • ACIC
 • ADISPA
 • Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra – VOŠ s.r.o.
 • Akadémia vzdelávania
 • Anglo-americká vysoká škola
 • B.I.B.S.
 • Bohemia Institut
 • Caledonian School
 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • Cevro institut
 • Czech management institute Praha
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut tropů a subtropů
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
 • České vysoké učení technická v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
 • České vysoké učení technické v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
 • EF Education First
 • Ekonomicka univerzita v Bratislave
 • Elvis, jazyková škola
 • English school
 • English time
 • Europa
 • Evropské vzdělávací centrum
 • Glossa
 • Hello language center
 • ILC International House Brno
 • Institut de Espanol
 • Institut informatiky – Vyšší odborná škola s.r.o.
 • ITS – International School
 • JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
 • Jazkyková agentura VIKA
 • Jazyková škola MKM
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zdravotně sociální
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
 • JŠ Perfect english
 • Kurzy Jílek
 • Lingua Centrum
 • Literární akademie J. Škvoreckého
 • London Institute Praha
 • Masarykova univerzita v Brně, Fakulta Sportovních studií
 • Masarykova univerzita, Centrum celoživotního vzdělání
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
 • Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
 • Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
 • Masarykova univerzita, Recetox
 • Matematický ústav v Opavě
 • Mavo
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 • Mendlova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta
 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
 • MKM
 • Moravská Vysoká Škola Olomouc
 • Newton College, a.s.
 • Obchodní akademie Praha
 • Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
 • Obchodní institut
 • Prague College
 • Rašínova VŠ
 • Slezká univerzita v Opavě, Filozoficko-Přírodovědecká fakulta
 • Soukromá VOŠ zdravotnická MEDEA, s.r.o.
 • Soukromá VŠ evropských a regionálních studií
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií
 • SPŠ a VOŠ Písek
 • Spusa Education Centre
 • SŠZ a Vyšší odborná škola Chrudim
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola
 • Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim
 • Středočeský Vysokoškolský Institut
 • Studyline
 • Škoda Auto Vysoká škola
 • Technická univerzita v Liberci
 • Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Technická Univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
 • Technická univerzita v Liberci, Textilní fakulta
 • Tutor, s.r.o.
 • Unicorn College
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
 • Univerzita Jana Ámose Komenského
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
 • Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
 • VOŠ – Bankovní akademie
 • VOŠ – Evangelická akademie Brno
 • VOŠ – Sting
 • VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
 • VOŠ a SPŠ stavební Dečín
 • VOŠ a SZŠ Mills s.r.o.
 • VOŠ ČSTV
 • VOŠ ekonomická Zlín
 • VOŠ zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník
 • VŠ cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Ekonomická fakulta
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta Bezpečnostního Inženýrství
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostavě, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta strojní
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Vysoká škola chemicko technologická v Praze
 • Vysoká škola logistiky o.p.s.
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
 • Vysoká škola podnikání Ostrava
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Vyšší obchodní podnikatelská škola
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně
 • Vyšší odborná škola a Výtvarná škola Václava Hollara
 • Vyšší odborná škola ekonomická a obchodní akademie
 • Vyšší odborná škola filmová Zlín
 • Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
 • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
 • Vyšší odborná škola publicistiky
 • Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
 • Západočeská univerzita v Plzni
Be Sociable, Share!