www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Revoluce v podpoře mladých výzkumníků: Více než dvě miliardy korun na postdoktorandy!

Ministerstvo školství, poskytne 2,3 miliardy korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na podporu projektů, které přispějí ke vzniku nových postdoktorandských pozic a ke špičkové výuce vysokoškolských studentů prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů.

Ministerstvo školství tak zavádí zcela nový program podpory výzkumu, který bude motivovat nejlepší mladé výzkumníky po doktorandském studiu k práci pro univerzity a výzkumné organizace. Ministerstvo školství tak zavádí zcela nový systém – podpoří nejlepší mladé výzkumníky, kteří chtějí po doktorandském studiu pokračovat v práci pro české vědecké ústavy a vysoké školy.

„Záměrem ministerstva je podpořit vznik postdoktorandských pozic. Organizace, která bude chtít zaměstnat tyto vědecké pracovníky, se bude muset poohlédnout po mladých doktorandech prostřednictvím výběrových řízení. Jednoznačným přínosem je, že instituce získají prostředky na jejich mzdu z evropských dotací a nikoliv ze svých zdrojů,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

„Pro univerzity, a zejména pro ty, které mají ambici stát se výzkumnými univerzitami, se jedná o velkou příležitost. Nová výzva OP VK jim pomůže získat ty nejlepší mladé výzkumníky ze světa i z domácích institucí “ prohlásil první náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který zastřešuje evropskou problematiku.

Cílem této výzvy je posílení mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým či veřejným sektorem a zapojení začínajících výzkumných pracovníků do mezinárodních projektů.

„Výzkumná pracoviště se stanou otevřenějšími a pestřejšími, posílí se jejich konkurence a tím i motivace stálých zaměstnanců, což povede k celkovému zvýšení kvality a efektivity výzkumu u nás. Je to podaná ruky mladým schopným vědcům, aby nám neodcházeli do zahraničí, ale naopak měli šanci uplatnit svůj obrovský potenciál doma v české republice,“ doplnil dále Hodinář.

Postdoktorand = mladý výzkumník, který se nejdéle do tří let od úspěšného absolvování příslušného doktorského studijního programu rozhodne pokračovat ve výzkumné kariéře. Jedná se o dočasnou pozici. Postdoktorand nastoupí do výzkumné organizace či vysoké školy, aby tam po omezenou dobu cca 2-3 let pracoval v novém týmu. To mu dává možnost rozšířit si obzory, získat další zkušenosti, dosáhnout výsledků, a publikovat je. Uvedený systém postdoktorandů je hojně využíván v západní Evropě a USA.

„Zaměstnavatel postdoktoranda během jeho několikaletého působení dobře pozná a může mu později nabídnout trvalé zaměstnání. Pokud s ním není spokojen, nemá žádné starosti s jeho propuštěním, neboť jeho post je dočasný. Uvedené přínosy jsou ještě násobeny tím, že tyto pracovní pozice budou financovány Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost,“ dodal vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jaroslav Kuba.

Zdroj: www.msmt.cz

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>