www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Stipendium Georga Placzeka

Stipendium Georga Placzeka je učeno maturantům, kteří uvažují o studiu fyziky na vysoké škole. Cílem stipendijního programu je přispět k rozvoji mezioborového porozumění mezi ryze exaktními obory přírodních věd jako je fyziky a obory společenskovědními a humanitními. Uchazeč o stipendium by měl mít tedy nejen enormní zájem o obor fyziky, ale zároveň by měl být schopen interpretovat přínos a vliv fyzikálních objevů v širších společenských souvislostech.

Stipendium

Stipendium v celkové výši 3 000 USD (cca 54 000 Kč) je určeno na maturantům gymnázií, kteří uvažují o studiu fyziky na renomované vysoké škole kdekoliv na světe. Podmínkou pro udělení stipendia je přijetí na renomovanou vysokou školu s akreditovaným studiem fyziky, předpoklady uchazeče k tomu, aby se věnoval fyzice jako vědě a byl schopen spojovat výsledky přírodních věd s vědami humanitními. V případě, že žádný z uchazečů nesplní požadovaná kritéria, nebude stipendium uděleno. Stipendium je vypláceno v průběhu tří let, tj. po dobu trvání standardního bakalářského studia.

Jak se přihlásit?

Podávat žádosti o stipendium mohou studenti, kteří maturují v roce 2011. Žádost je třeba podat do 31. 8. 2011. Součástí žádosti pak musí být:

a) základní údaje o studentovi,

b) doklad o přijetí ke studiu fyziky na univerzitě v kterékoli zemi pro akademický rok 2011/2012,

c) esej v rozsahu nejméně 3 000 znaků nasvědčující zájmu uchazeče o souvislosti, resp. o vzájemné ovlivňování exaktních a humanitních věd a čestné prohlášení o autorství eseje a jejím vypracování bez cizí pomoci,

d) vyjádření učitele fyziky uchazeče, vystavené v době po maturitní zkoušce,

e) přílohy podle vlastního uvážení – doklad o účasti ve Fyzikální olympiádě, údaje o sociální potřebnosti, resp. užitečnosti udělení stipendia, doklad o účasti na jiných středoškolských soutěžích, vlastní literární a odborná tvorba apod. Tato součást je nepovinná.

Více informací a kontaktní adresu naleznete zde, informace o Vzdělávací nadaci Jana Husa pak hledejte na www.vnjh.cz.

-red-

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>