www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Studentská mesta na Slovensku

Pre väčšinu študentov hlásiacich sa na slovenské vysoké školy je víťazným mestom Bratislava. Ako najväčšie mesto Slovenka, ponúka študentom aj najviac možností štúdia. Po Bratislave sa druhým najväčším počtom prihlášok, poslaných na vysoké školy, môžu pýšiť Košice a Nitra.

Bratislava

Bratislava je jedným z najmladších hlavných miest Európy, napriek tomu je jej história bohatá.

V súčasnosti je Bratislava rozvíjajúcim sa politickým, obchodným, kultúrnym a vzdelanostným centrom Slovenska. Má 426 tisíc obyvateľov a je plná mladých ľudí. Takmer 70% absolventov bratislavských vysokých škôl tu ostáva žiť aj po štúdiu.

Na Univerzitu Komenského, ako na najstaršiu a najväčšiu slovenskú univerzitu, sa už tradične hlási aj najviac uchádzačov. Svojou komplexnosťou ponúka študentom na 13 fakultách množstvo študijných odborov od medicíny, farmácie, cez humanitné a spoločenské vedy, práva, prírodné vedy, matematiku, informatiku, až po teológiu.

Ďalšou vyhľadávanou univerzitou na Slovensku je Slovenská technická univerzita v Bratislave. Ročne tu študuje v priemere 19 000 študentov a to na 7 fakultách, z čoho najväčšia je Stavebná fakulta. Okrem toho sa tu nájdu odbory ako architektúra, elektrotechnika, informatika a ďalšie.

Komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch zabezpečuje Ekonomická univerzita, ktorá je najväčšou univerzitou tohto zamerania na Slovensku. Ponúka štúdium odborov ako napríklad národné hospodárstvo, hospodárska informatika, podnikový manažment, medzinárodné vzťahy.

Umelecky zameraným študentom ponúkajú vzdelanie Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení.

Súkromnými bratislavskými školami sú Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Bratislavská vysoká škola práva, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Akadémia policajného zboru a Slovenská zdravotnícka univerzita sú štátnymi školami.

Košice

Na východe Slovenska sa nachádza druhé najväčšie mesto, ktoré je dôležitou hospodárskou aglomeráciou. Pri počte obyvateľov 235 tisíc, je označované za mesto mladých a to vďaka priemernému veku obyvateľstva 35 rokov.

Z univerzít v Košiciach sa teší najväčšiemu záujmu uchádzačov Univerzita P. J. Šafárika a to najmä Filozofická fakulta. Na piatich fakultách poskytuje univerzita vzdelanie v oblasti zdravotníctva, prírodných vied, práva, verejnej správy a humanitných vied.

Vysokoškolské vzdelanie zabezpečuje aj 9 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Ponúka odbory ako napríklad letectvo, hutníctvo, baníctvo, ekonómia, elektrotechnika, ale nachádza sa tu aj Fakulta umení.

Významnou je aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, nakoľko je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku.

Nachádza sa tu súkromná Vysoká škola bezpečnostného manažérstva.

Nitra

Mestom mladých možno nazvať aj Nitru. Vďaka výstavisku Agrokomplex je medzinárodným výstavným centrom. Žije tu vyše 82 tisíc obyvateľov a je piatym najväčším mestom Slovenska.

Univerzita Konštantína Filozofa ponúka študijné programy na fakultách prírodných vied, sociálnych vied a zdravotníctva, stredoeurópskych štúdiách, filozofickej a pedagogickej. Jedinečnosťou UKF je príprava učiteľov v jazyku maďarskom pre uplatnenie sa na národnostne zmiešanom území a príprava učiteľov, sociálnych a osvetových pracovníkov pre rómske etnikum.

Vysokoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odvetviach poskytuje Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>