www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Studium na soukromé vysoké škole je náročné, poskytuje ale větší komfort

Absolventi Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) hodnotili zpětně své vysokoškolské studium. VŠMIE nejčastěji popisovali jako školu s vysokými nároky na znalosti studentů, současně však oceňovali uplatnění těchto poznatků v praxi. Bývalí studenti zároveň vyzdvihovali flexibilitu a komfortní studijní podmínky, které soukromá škola nabízí. Většina absolventů se uplatňuje na manažerských pozicích a v IT oboru.

V průzkumu VŠMIE absolventi hodnotili podmínky studia, využitelnost znalostí v praxi nebo přístup školy ke studentům. Ožehavým tématem se stalo srovnání kvality vzdělávání a náročnosti studia mezi dalšími školami, které bývalí studenti absolvovali. Celkovou úroveň studia na VŠMIE považovali ve většině případů ve srovnání se státními či jinými soukromými školami za nadstandardní. „Mezi univerzitami existují v kvalitě a náročnosti studia propastné rozdíly. Jsem proto velmi rád, že si VŠMIE drží, troufám si říct, vysoký standard výuky a není to jen institut na diplomy,“ dodává jeden z absolventů. Nejčastěji dodávali, že škola je na další studium připravila dobře a jejich znalosti mnohdy přesahovaly očekávanou úroveň.

Bývalí studenti ocenili mnoho předností, které studium na VŠMIE nabízí. Jednalo se mj. o přístup k materiálům na internetu, videopřednášky, e-learning, individuální přizpůsobení studijního plánu nebo dokonce sleva na školném za dobré výsledky. Čeho si však absolventi nejvíce vážili, bylo zapojení odborníků z praxe a jejich věcný přístup k výuce. Díky tomu byly poznatky ze studia plně využitelné v praxi. „Velmi kladně hodnotím přístup vyučujících i to, že většina z vyučujících pracuje v oboru, který učí a nejsou tudíž odtrženi od reality.“ tvrdí jeden z dotazovaných studentů. Kvestor Radek Řechka k tomu dodává: „Soukromá vysoká škola má svým studentům (zákazníkům) nabídnou větší komfort hlavně z hlediska organizačních záležitostí v průběhu jejich studia. Má se postarat o to, aby se studenti soustředili hlavně na výuku a aby je netrápili nutné úřední věci. Za to si hlavně platí. Kvalitní výuka, propojení teorie a její návaznost na praktické využití, kvalitní pedagogové – to by mělo být samozřejmostí na všech vysokých školách.“

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>