www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MySpace

Studium na Univerzitě obrany – správný krok k vaší kariéře

Studentem a vojákem z povolání na prestižní univerzitě, k tomu plat a výhody, které nejsou k zahození! Přemýšlejte o možnosti studia na Univerzitě obrany, jež nabízí široké spektrum oborů pro vojenské i civilní studenty. Studium na vojenské vysoké škole je příležitostí pro ty, co dobře zvažují své perspektivy.

01Univerzita obrany jako jediná vojenská vysoká škola v ČR zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních odborníků zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu a veřejné správy.

Univerzita obrany poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. V rámci vojenského studia jsou prioritní pětileté a šestileté magisterské studijní obory zaměřené na přípravu velitelského, technického a zdravotnického personálu Armády ČR.

Fakulta vojenského leadershipu (Brno)
Fakulta vzdělává budoucí důstojníky – velitele a specialisty představující klíčový personál Armády ČR ve vybraných oblastech managementu, řízení zdrojů a analýzy informací v obraně. Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního programu Ekonomika a management, a jeho studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil. V průběhu studia jsou studenti postupně zařazováni do specializačních studijních modulů na základě aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, svých studijních výsledků, osobnostních předpokladů a svého zájmu o studijní modul. Absolventi fakulty pak nastupují do armády na funkce velitelů průzkumných, dělostřeleckých, ženijních a chemických jednotek či vševojskových velitelů, nebo působí u jednotek jako personalisté, finančáci a logistici.

Fakulta vojenských technologií (Brno)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fakulta vzdělává vojenské profesionály – důstojníky v technických oborech, a to zejména ve vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, komunikačních a informačních systémů a technologií. Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního programu, resp. studijního oboru Vojenské technologie a v průběhu studia jsou studenti rovněž postupně zařazováni do specializačních studijních modulů na základě aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, svých studijních výsledků, osobnostních předpokladů, zjištěné zdravotní způsobilosti a svého zájmu o studijní modul. Absolventi fakulty poté nacházejí uplatnění na velitelsko-technických funkcích v oblasti používání a provozu vojenské pozemní a letecké techniky, zbraní a zbraňových systémů, radiolokace, komunikačních a informačních systémů, ženijních technologií, vojenské geografie a meteorologie, řízení letového provozu nebo jako vojenští piloti.

Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)
Fakulta připravuje zdravotnické profesionály všech odborností pro Armádu ČR. Vzdělává především vojenské lékaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře. Fakulta nabízí studijní programy s těmito obory.
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
tříleté bakalářské studium
Studijní obor: Vojenské všeobecné lékařství
šestileté magisterské studium
Studijní obor: Vojenské zubní lékařství
pětileté magisterské studium
Studijní obor: Vojenská farmacie
pětileté magisterské studium

03

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Univerzita obrany vám nabízí

 • studium v oborech, které se nedají studovat na civilních vysokých školách
 • kvalitní vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách
 • účast na zajímavých projektech v rámci tvůrčí činnosti studentů
 • přístup ke špičkovým technologiím a využití moderní počítačové sítě
 • pravidelný měsíční plat + stipendium, bezplatné ubytování na kolejích
 • možnost zahraničních studijních pobytů v rámci programu Erasmus+
 • jistotu budoucího zaměstnání v kariéře vojenského profesionála Armády ČR

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

05Fakulta vojenského leadershipu
a Fakulta vojenských technologií:

10. 2. 2016 v 10.00 hodin, Šumavská 2, Brno
(vojenské ukázky od 8.30 hodin)

.

.

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno
tel.: 973 443 448, 973 442 636
e-mail: kariera@unob.cz
www.unob.cz

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>