www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner
Sdílej článek:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MySpace

Studium v Česko/Slovensku

Federativní stát Československo se oficiálně rozpadl 1.1. 1993.  Některé vazby, které oba státy držely pohromadě však přetrvaly. Díky tomu mají studenti možnost oboustraně výhodných podmínek.

Ačkoliv je výměnné studium bráno jako zahraniční, nejsou na uchazeče kladeny tak velké nároky,  jako je tomu  v případě jiných zemí (V. Británie, Německo, Španělsko apod.). Mezi Českou a Slovenskou republikou totiž stále platí vzájemná dohoda o uznávání vysokoškolských titulů a neplacení školného. A vzhledem k tomu, že čeština a slovenština jsou si velmi podobné jazyky, nemají studenti většinou problém zvládat studium ve svém rodném jazyce. I když jsou přednášky samozřejmě v jazyce daného státu, studenti mohou testy i seminární práce psát ve svém rodném jazyce. Učitelé jsou zvyklí komunikovat v obou jazycích.

O něco snazší situace je u slovenských studentů studujících v Čechách. Jelikož na Slovensku mají velké množství literatury i televizní produkce v češtine, jsou na češtinu vcelku zvyklí. Nutno přiznat, že čeští studenti jsou naproti tomu od slovenštiny více vzdálení. Současná generace může mít tedy někdy problém s porozuměním některých slov. Jisté odchylky a rozdíly mohou ale také způsobit mnoho zábavy. Češi, vědeli jste například co znamená slovo súrne? Slováci mají zase často velkou legraci z vyslovování písmena ř. To jsou však věci, které nepředstavují pro studium žadný významný problém.

Studijní režim je na českých i slovenský školách téměř totožný. Stejně tak je to i s finanční náročností. Slovenské vysoké školy velmi často s českými školami spolupracují a kromě studia samotného, nabízejí uchazečům rovněž různé zahraniční pobyty, stipendia,  specializované semináře apod. Češi mohou  studovat na Slovensku bezplatně a mají nárok na kolej. Stejně je tomu i u slovenských studentů v Čechách. Podmínky jsou tedy nastaveny velmi spravedlivě.

Jednostranné využití?

Realita je ovšem taková, že slovenští studenti mají větší zájem studovat v Čechách, než Češi na Slovensku. V současné době studuje v Čechách více než  7000 Slováků, kdežto na Slovensku asi jen 300 českých studentů. Proč tomu tak je?

Přestože jsou podmínky nastavené víceméně shodně, Češi si při vyřizování studia musí projít mnohem neprostupnějším byrokratickým procesem, než Slováci v Čechách. České vysoké školy jsou rovněž považovány za kvalitnější. Stejně je to i s životní úrovní, která je v Čechách dle statistik vyšší. Nejvíce slovenské studenty lákají obory jako je medicína, ekonomie, přírodní vědy či práva.  Velká část z nich v Čechách zůstává i po ukončení studia.

Nerovnoměrnost v počtu studentů na českých a slovenských vysokých školách, vyvolává mnohé problémy a spory. S velkým počtem slovenských uchazečů v Čechách, se samozřejmě snižuje šance na přijetí pro české uchazeče. Problém je i s přidělováním kolejí, protože kvóty jsou nastaveny podle vzdálenosti místa studia od místa trvalého bydliště. Slovenští studenti tak velmi často dostanou přednost před těmi českými. Na některých školách se tuto disharmonii snaží řešit přidělováním kolejí podle prospěchu.

Celkově můžeme říci, že se jedná o velmi citlivou otázku. Na jedné straně jsou podmínky u přijímacích zkoušek shodné pro všechny. Pokud jsou tedy Slováci schopni zvládat je lépe než Češi, měli by mít plné právo danou školu studovat. Na druhou stranu se ale jedná o zahraniční studenty, jejichž dotace na studium pocházejí z českých zdrojů, díky čemuž se nedostává na studenty domácí. Čeští studenti se zároveň obávají nerovné konkurence v zaměstnání.

Pokud by počet přijatých zahraničních studentů v obou zemích byl zhruba shodný, asi by nikdo nemohl protestovat. Realita je ovšem jiná.

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>