www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Jak udělat dobrý dojem po telefonu

handle-phone-rejection-musician

Nezáleží na tom, kdo jste a co děláte, Váš hlas toho o Vás řekne víc, než chcete. Studie ukazují, že při telefonátu zanechá větší dojem způsob, jakým mluvíte, než to, co říkáte. V této situaci je Váš hlas nejdůležitější charakteristikou. Tady je pár typů, jak zanechat ten správný dojem po telefonu.

E-learning v pomaturitním vzdělávání

Termín e-learning označuje výuku, která využívá elektronických prostředků, médií a internetu. E-learningem se dnes však již nerozumí pouhé vystavení studijního textu nebo videozáznamu na internet, ale především organizovaná forma výuky prostřednictvím informačních technologií, kdy student postupuje podle stanoveného výukového plánu.

Celoživotní vzdělání: vysoká bez titulu

Jednou z alternativních možností pro uchazeče o vysokoškolské studium je nabídka celoživotního vzdělávání (CŽV). Zdaleka to není jen možnost pro seniory či rekvalifikace pro pracující.