www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Studium na VOŠ ČSTV

10absol-01

VOŠ ČSTV s. r. o realizuje výuku akreditovaného vzdělávacího programu 64-31-N/12 Management tělesné výchovy a sportu (v denní a dálkové formě studia) http://vos.cstv.cz/