www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Environmentalistika a ekologie

Zdroj obrázku: nowpublic.com

Zdroj obrázku: nowpublic.com

Obor zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se tedy i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů. Přestože je tento obor v českém akademickém prostředí vcelku mladý, zaslouží si určitě pozornost.

Environmentalistika zahrnuje ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské […]