www.knihovnicka.cz www.tribun.info www.chci.doprace.cz www.doprace.cz www.staze.cz www.pomaturitnivzdelani.cz www.studak.cz www.nuda.cz
banner

Zemědělství a životní prostředí

Studium na zemědělských školách a fakultách zahrnuje velmi pestrou škálu oborů. Ve srovnání s jinými obory nebývá problémem se na „zemědělky“ dostat. Oblast zemědělství zahrnuje i takové obory jako zootechnika, fytotechnika, rostlinolékařství, technologie strojů či potravin, dřevařství, lesnictví, ekologie, krajinářství i zahradní a krajinnou architekturu.